Region Syddanmark indgår 3-årig rammeaftale med DGE

Med et tilbud, som på ’meget tilfredsstillende’ vis opfylder kriterierne i en 3-årig rammeaftale for Region Syddanmark, har DGE i konkurrence med 10 andre rådgivere fået tildelt en placering som rådgiver nr. 2.

 

Region Syddanmark har evalueret de 11 tilbud og vurderet dem ud fra det bedste forhold mellem kvalitet og pris. På bemanding og organisering af opgaven er DGE tildelt 8 point på en skala fra 0-10, hvor 10 er bedst. På kvaliteten i udførelse og i det færdige produkt er DGE tildelt 9 point. Det giver en samlet vurdering af tilbuddet som værende ’meget tilfredsstillende’.

Det fremgår endvidere i resultatet af udbuddet fra Region Syddanmark, at DGE har en ’glimrende gennemarbejdet og velbeskrevet procedure for kvalitetssikring i alle faser og delopgaver’.

 

Fortsætter samarbejdet

Opgaven er langt fra ny for DGE, der gennem de sidste 4 år har været beskæftiget med den forrige rammeaftale for regionen. Den nye rammeaftale forløber over de kommende 3 år og med mulighed for et ekstra år. Begge rammeaftaler har drejet sig om indledende forureningsundersøgelser, som er et område, hvor DGE er stærkt specialiseret.

Placeringen som rådgiver nr. 2 giver således DGE mulighed for at fortsætte det gode samarbejde med Region Syddanmark.

 

Læs mere om DGEs arbejde for de danske regioner.