Sådan tjekker du boligen for skimmelsvamp

Efter gentagne perioder med kraftig blæst, voldsomme regnskyl og hyppige oversvømmelser kan det være fornuftigt at tjekke boliger og bygninger for skimmelsvamp. Bygningsingeniør Jørgen Bonde Vendelbo giver her en guide til, hvordan du undersøger boligen for skimmelsvamp.

 

Hvad skal du være opmærksom på?

Den første mistanke om skimmelsvamp opstår typisk ved, at du opdager nogle mørke plamager eller skjolder på væggene inde i boligen. Sætter du hånden på væggen, kan du mærke, at den er kold og måske ligefrem fugtig. Er plamagen i et kælderrum, kan du sandsynligvis også lugte skimmelsvampen – dog er det svært, hvis der er varme på, da det kan sløre lugten. I kælderen vil du måske også kunne se på kældervæggen, at der er faldet lidt puds af som kan skyldes fugtophobning. I alle tilfælde bør du reagere.

 

Hvordan opstår skimmelsvamp?

Skimmelsvamp opstår normalt på ydervægge, i vindueskarme og på lofter. Fugt er en betingelse for, at der kan opstå skimmelsvamp. Det kan komme udefra, ved at der trænger vand ind i huset, eller indefra i form af et fugtproblem i selve huset, f.eks. hvis du tørrer tøj indendørs og/eller sjældent lufter ud.

Skimmelsvamp kan også opstå i såkaldte ’kuldebroer’, som især er et problem i ældre huse, der ikke er hulmursisolerede. Når kulde udefra møder varme indefra sker det i ’dugpunktet’, som, hvis man vil undgå skimmelsvamp, skal ligge inde i husets konstruktion. Ligger dugpunktet på væggen inde i selve huset, kan der med tiden dannes kondens, som kan udvikle sig til skimmelsvamp. Man bør derfor være opmærksom på eventuelle kuldebroer, da de kan være en indikation på manglende isolering.

 

Skimmelsvamp – hvad gør jeg?­­

Har du mistanke om skimmelsvamp i boligen, kan det påvises ved en række prøver dels af overflader og dels i luften, da de kan påvise mængden af skimmel som helhed i det pågældende rum. Har du konstateret skimmelsvamp, bør du som det første få afklaret, hvordan problemet er opstået. Er årsagen, at der trænger vand ind udefra, eller skyldes det en adfærd inde i selve huset?

Trænger der vand ind udefra gennem husets kælder/ydervæg, kan det være nødvendigt at lægge et omfangsdræn langs soklen, som leder vandet væk og hen til f.eks. en kloak. Vandet kan også trænge ind på grund af en fejlkonstruktion i huset, f.eks. underdimensioneret tagnedløb eller at undertaget er monteret forkert. Eller også kan kraftig blæst have forårsaget, at tagplader eller tagsten har løsnet sig, så der trænger regnvand ind. I alle tilfælde skal skaden eller fejlen naturligvis rettes op, og måske skal den bygningsdel, som er angrebet af skimmelsvamp udskiftes.

Skyldes fugten en uhensigtsmæssig adfærd inde i selve huset, kan problemet sandsynligvis løses ved hyppig udluftning og en grundig rengøring samt at adfærden ændres. Der findes forskellige produkter, hvis man vil forsøge at fjerne skimmelsvampen ved en kemisk rensning.

 

Få hjælp af en rådgiver

DGE er certificeret af Mycometer ® til at tage skimmelprøver og analysere for skimmel. Vi har erfaring med alle typer og størrelser af bygninger – lige fra parcelhuse til skoler, kaserner og boligforeninger. Vi kan hjælpe dig med:

  • Byggeteknisk gennemgang af huset for eventuelle fejlkonstruktioner
  • Termografisk fotografering – en præcis kortlægning af kuldebroer og manglende isolering
  • Skimmelprøver
  • Dokumentation af forekomsten af skimmel
  • Konklusion
  • Forslag til løsninger
  • Budgetforslag og evt. indhentning af tilbud fra håndværkere
  • Tilsyn med udbedringsarbejdet og håndværkere

 

Læs mere om skimmel her.

Kontakt

Jørgen Bonde Vendelbo
Projektleder, Bygningsingeniør
Direkte: +45 6161 2288
Email: jbv@dge.dk