Sådan tjekker du, om din bolig eller virksomhed har asbest i taget

Ifølge BBR-registreret kan over 1,4 millioner bygninger have det sundhedsskadelige asbest i tagdækningen. Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed eller bolig har asbest i taget, kan du selv undersøge følgende:
1. Er taget fra før eller efter 1986? Der er asbest i eternitplader produceret frem til 1988, hvor det blev forbudt at anvende asbest i produktionen af tagplader.
2. På undersiden af eternitpladen findes en talrække på fem til ti tal. Starter talrækken med 0 eller 1, er der med sikkerhed asbest i taget.
Har du et asbestholdigt tag? Se din lokale kommunes retningslinjer for bortskaffelse. Normalt kan du som privatperson aflevere dine bølgeeternitplader på den lokale genbrugsstation. Nogle kommuner har også en henteordning.
NB: Du må ikke skære, ridse, knække, bore eller bruge højtryksrenser i asbestholdige bølgeeternitplader.
Kontakt DGE, hvis du er i tvivl om, hvordan du håndterer og bortskaffer et eternittag korrekt.
En af de værste kræftformer, der skyldes asbest, er den dødelige lungehindekræft. Asbest er ikke altid farligt. Det er kun farligt, når fibrene frigives til luften og kan indåndes.