Screening af ejendomme for Vesthimmerlands Kommune

DGE har vundet et offentligt udbud i Vesthimmerlands Kommune om at kortlægge bygninger, der skal nedrives. Udbuddet er det seneste i en række sager for kommuner over hele landet, som har modtaget midler til landsbyfornyelse.

 

Det skal være mere attraktivt at bosætte sig på landet. Derfor skal bygninger, der ikke længere egner sig til beboelse, renoveres eller nedrives. Til det formål har regeringen afsat en pulje med midler til landsbyfornyelse, som tilfalder kommuner med landsbyer, der i særlig grad er belastet med nedslidte bygninger.

Vesthimmerlands Kommune forventer at nedrive 30-35 ejendomme inden sommeren 2018 ved hjælp af puljemidler. Den opgave har DGE vundet i et offentligt udbud. Opgaven er langt fra ny for DGE, der har løst lignende sager for kommuner over hele landet.

Efter at have løst mange lignende sager har DGE efterhånden opbygget et rigtig godt kendskab til, hvad det kræver at løse opgaven. Hvilke udfordringer støder vi typisk på, hvilke materialer ser vi typisk i hvilket omfang og i hvilke typer af bygninger. Det gør, at vi er meget effektive til at få løst opgaven på bedst mulig vis, forklarer Hanne Sadolin Jensen, der er markedschef for DGE.

DGE har vundet nogle af de største udbudte sager herhjemme inden for undersøgelser af bygninger, der står til renovering eller nedrivning. Alle sager bidrager til en omfattende erfaringsopsamling og statistisk materiale, som løbende opdateres og lægger til grund for kommende sager.

 

Bygningskortlægning for kommuner

For Vesthimmerlands Kommune skal DGE stå for bygningskortlægning, udbudsmateriale til nedbrydere, tilsynsføring og kontakt til grundejere samt øvrige interessenter. Denne type opgave har DGE blandt andet løst for følgende kommuner:

 

  • Hjørring Kommune
  • Silkeborg Kommune
  • Viborg Kommune
  • Nordfyns Kommune
  • Lolland Kommune

 

Læs mere om bygningskortlægning og indeklima her.

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk