Studerende skal undersøge biologisk nedbrydning af dieselolie

Bachelorstuderende fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet skal det næste halve år færdiggøre deres uddannelse som diplomingeniører i bioteknologi i samarbejde med DGE.

 

Søjler fyldt med sand og dieselolie, der løbende kontrolleres og tilføres næringsstoffer og ilt, bliver omdrejningspunktet for Helle Cecilie Dahl Jensen og Sara Wind Engberg det næste halve år. Her skal de som afslutning på deres uddannelse som diplomingeniører i bioteknologi fra Aarhus Universitet undersøge biologisk nedbrydning af dieselolie.

 

Optimale betingelser

Det sker ved et laboratorieforsøg, hvor ni søjler fyldes med sand forurenet med dieselolie. En gruppe af søjlerne tilføres vand beriget med næringsstoffer og ilt, en gruppe udsættes for iltfattige forhold og en enkelt søjle kommer til at fungere som kontrol. Formålet er at skabe optimale betingelser for de naturligt forekommende mikroorganismer i jorden, som under optimale omstændigheder vil nedbryde forureningen. Løbende udtages prøver, som analyseres for mængden af dieselolie.

DGE har i mange år og i en række forskellige sager benyttet biologisk nedbrydning ved in-situ oprensning, og har derudover også selv foretaget en række forsøg inden for området. Bachelorprojektet kommer derfor til at fungere som et supplement til egne erfaringer.

– Vi er altid interesserede i at optimere vores oprensningsmetoder, og nogle ting får vi først præcise svar på, når vi gennemfører nedbrydningsprocesserne eksperimentelt. Her kan vi f.eks. kontrollere de specifikke iltkoncentrationer og sammensætningen af næringsstoffer, forklarer projektmedarbejder og biolog hos DGE Hjalte Rosenstand Mann.

 

Metoden optimeres

Helle Cecilie Dahl Jensen og Sara Wind Engberg vil som en del af undersøgelsen gennemføre et litteraturstudie og foretage statistiske beregninger. Det vil kunne give en bedre forståelse af, hvad der sker på det teoretiske plan ved biologisk nedbrydning af dieselolie.

– Vi håber, at vores forsøg på sigt kan bidrage til at effektivisere metoden, så vi i fremtiden bliver endnu bedre til at anvende biologisk nedbrydning i praksis, forklarer Sara Wind Engberg og tilføjer, at de begge ser frem til at anvende noget af deres teoretiske viden fra uddannelsen i praksis.

– Nu skal vi ud og bevise, hvad vi har lært, afslutter hun.

Bachelorprojektet forsvares i januar 2018.

 

Læs mere om oprensning af forurening her.

Kontakt

Lars Baltzer Overgaard
Projektchef, Kemiingeniør
Direkte: +45 3057 1054
Email: lbo@dge.dk

Morten Øland
Projektchef, Miljøtekniker
Direkte: +45 2040 8805
Email: mol@dge.dk