Tæt samarbejde med HPC om indeklimaproblematikker

DGE udveksler viden og samarbejder med HPC om indeklimaproblematikker og miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer.

 

Den tyske ingeniørvirksomhed, HPC, der er en af DGEs tætte samarbejdspartnere, arbejder, ligesom DGE, bredt med miljøundersøgelser samt sager omhandlende PCB og asbest.

I et samarbejde mellem de to virksomheder om netop bygningsundersøgelser og miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer, skabes der nu grundlag for ny viden i forhold til standarder, metoder, fremgangsmåder, udstyr og materialer inden for området ved at dele erfaringer.

 

De samme udfordringer i Tyskland

Ifølge DGEs Markedschef for Bygningsforurening, Hanne Sadolin Jensen, står de i Tyskland over for mange af de samme udfordringer og problematikker som i Danmark.

HPC har, som DGE, høje standarder for, hvor grundig en undersøgelse bør være og hvor mange målinger og prøver, der bør tages, når vi undersøger en bygning. Det er klart, at der er en skævridning og stor udfordring i forhold til, hvad der tilbydes på markedet, da der ikke, hverken i Danmark eller Tyskland, er retningslinjer eller standarder for prøvetagning af materialer. Det er de samme udfordringer, HPC har i Tyskland, hvor mange firmaer underbyder markedet med lavere standarder og påstår, at der bør udtages et mindre antal prøver, end hvad der reelt skal udtages for at kunne kortlægge en bygning korrekt, udtaler Markedschefen.

Både DGE og HPC ser store perspektiver og muligheder i et endnu tættere samarbejde fremover, hvor der gøres brug af hinandens kompetencer til at kunne levere de bedste løsninger.

Kontakt

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk