Tæthedsprøvning af terrændæk

I takt med den stigende aktivitet på byggemarkedet oplever vi en markant stigning i efterspørgslen på tæthedsundersøgelser af terrændæk – både ved nybyggeri og ved §8-tilladelser til ændret arealanvendelse på eksempelvis gamle industrigrunde.

Vi udfører derfor for tiden mange sporgastests i bl.a.§8-sager, hvor kommunen har stillet krav om tæthedsprøvning af terrændæk. Her har vi også ofte fornøjelsen af at hjælpe vores kunder med design og dimensionering af eventuelle ventilationsløsninger under gulv. Hertil også rådgivning og sparring omkring materialevalg af eksempelvis forsyningsledninger samt udformning af rørgennemføringer mm.

Vigtigheden af at få den rette rådgivning og dermed de rette løsninger samt en gennemgang af fejl og mangler understreges af, at der ikke skal påføres uforholdsmæssigt store ekstraomkostninger eller dårlige arkitektoniske løsninger ved at skulle sikre indeklimaet efter endt byggeri.

Ved spørgsmål eller konkrete problemstillinger er du velkommen til at kontakte DGE, Lars Baltzer Overgaard på 30 57 10 54

Kontakt

Lars Baltzer Overgaard
Projektchef, Kemiingeniør
Direkte: +45 3057 1054
Email: lbo@dge.dk