Tidligere Carl Bro-direktør overtager bestyrelsesansvaret for DGE

Jesper Rasmussen, tidligere adm. direktør for Carl Bro Gruppen, er på en ekstraordinær generalforsamling i december udnævnt som bestyrelsesformand for DGE Holding. Endvidere er han udpeget som medlem af bestyrelsen i alle operative selskaber, herunder det danske DGE Miljø- og Ingeniørfirma.

 

Om udnævnelsen fortæller direktør og ejer af DGE, Poul Erik Jensen: Vi har gennem de senere år foretaget en markant indsats med henblik på at stabilisere og fastholde den gode udvikling, og nu er vi nået så langt, at vi er klar til at tage næste skridt. Derfor har vi indgået en aftale med Jesper Rasmussen, som med hans stærke drivkraft i forbindelse med udvikling, innovation og forandring er den helt rette profil som formand for selskabets bestyrelse.

Med sin uddannelsesmæssige baggrund som ingeniør og 23 års beskæftigelse i Carl Bro Gruppen, hvoraf de ni var som administrerende direktør, har Jesper Rasmussen opnået en væsentlig indsigt i rådgiverbranchen, hvor DGE opererer i det daglige. For Carl Bro Gruppen var han blandt andet ansvarlig for at tilpasse og udvikle organisationen samt at etablere et fælles brand, hvilket ligeledes bliver blandt de opgaver, han kommer til at varetage som bestyrelsesformand for DGE.

– Jeg er utrolig stolt og glæder mig til at komme i gang med at arbejde med den her meget skarpe og viden-stærke virksomhed. Vi skal viderebygge virksomhedens faglige skarphed og geografi, men på en måde hvor vi samtidig formår at værne om den unikke virksomhedskultur, som efter min mening har været det bærende i, at DGE er nået dertil, hvor virksomheden er i dag, fortæller Jesper Rasmussen.

Jesper Rasmussen har endvidere en fortid som administrerende direktør i Banedanmark og som koncerndirektør og bestyrelsesmedlem i de interne selskaber i Strukton, som er en af Europas største entreprenørselskaber inden for jernbaner. I dag beskæftiger han sig med strategisk rådgivning og professionelt bestyrelsesarbejde for blandt andet Lindø Industripark, Odense Havn og HOFOR.

 

Kontakt

Poul Erik Jensen
Direktør, CEO
Direkte: +45 4016 9247
Email: pej@dge.dk