Tre nye medarbejdere i DGE

Grundet vækst har DGE pr. 1. april 2016 ansat tre nye medarbejdere: Dorte Schmieg Toft, Nicolai Birkedal og Sissel Geyti i henholdsvis Nibe, Vejen og Aarhus.

 

Dorte Schmieg Toft er kemiingeniør og har en lang og bred erfaring inden for miljø. Først inden for privat vandforsyning, som også var hendes primære område, da hun var hos DGE tilbage i 2006, og siden som miljømedarbejder hos Cheminova, hvor luftemissioner, miljøansøgninger, reach-registreringer og risikoberegninger var de primære arbejdsområder. Dorte har desuden erfaring fra Viborg Kommune, hvor hun arbejdede med tilsyn på virksomheder samt fra Rambøll, hvor ressourceperson-opgaver samt miljøansøgninger/godkendelser og OML-beregninger var de primære opgaver. Det seneste 1½ år har hun været miljø- og arbejdsmiljøansvarlig ved et mindre nedbrydningsfirma. I DGE skal Dorte arbejde som Projektleder med bygningsscreeninger samt miljø- og arbejdsmiljøopgaver for både private og offentlige kunder.

 

Nicolai Birkedal er uddannet geolog og har bl.a. erfaring fra Faxe Kalk og Hedeselskabet (nu Orbicon). De sidste 7 år har han siddet i Faaborg-Midtfyn Kommune som miljøsagsbehandler med primære arbejdsområder inden for spildevandsløsninger, hovedsageligt i det åbne land, kloakseparering og jordforurening, herunder §8 tilladelser og påbud efter jordforurenings lovens §41 og §48 samt håndtering af forurenet jord ved jordflytning. Nicolai er ansat i DGE som projektleder og skal arbejde med diverse opgaver inden for jord og grundvandsforurening.

 

Sissel Geyti blev i december 2015 uddannet kandidat i Agro-Environmental Management fra Aarhus Universitet, hvor hun skrev speciale om effekter af miljøfremmede stoffer fra landbruget, heriblandt PAH’er, tungmetaller og pesticider. Hun har igennem en bachelor i biologi og en kandidat fra det jordbrugsvidenskabelige fakultet fokuseret på miljøfremmede stoffer og har derfor viden inden for bl.a. kemi, vand- og jordmiljø samt økotoksikologi og risikovurdering af kemikalier. Sissel er ansat som projektmedarbejder i DGE, hvor hendes arbejdsopgaver bl.a. vil være udarbejdelse af oplæg, feltarbejde, bygningsscreening og diverse opgaver indenfor både jord- og bygningsforurening.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk