Miljøvenlig teknologi kan løse kalkproblemer i drikkevandet

 

Jørgen Blandfort fra DGE har i samarbejde med AMTech Aqua Miljø sammenfattet ny viden og en række forsøgsresultater, der forklarer, hvordan grøn teknologi kan være med til at løse udfordringen med kalk i drikkevandet.

 

I Danmark kender mange problemet med, at elkedler, vaskemaskiner og wc-cisterner kalker til. Hvad færre ved, er, at der findes en metode, der ændrer kalkkrystallerne i vandet, hvilket medfører færre og ændrede kalkaflejringer. AMTech Aqua Miljø har længe haft succes med at reducere problemerne med kalk i drikkevandet ved hjælp af ultralyd med en teknologi, som kaldes Kalkknuseren. Hidtil har det dog været svært at forklare den observerede effekt, fordi den fornødne forskning endnu ikke fandtes. Men kombinationen af forsøg gennemført på Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) samt ny viden om vand har gjort det muligt at forklare og påvise effekten af Kalkknuseren.

Fra belægninger til støv

Forskere er i disse år kommet tættere på at løse mysteriet om vand og de forskellige molekyler, det består af. Ved hjælp af måleinstrumentet Terahertz spektroskopi har det været muligt at vise, at vores drikkevand – og alt vand i hele vores univers – tilsyneladende består af to forskellige vandmolekyler med lidt forskellige fysiske og kemiske egenskaber. Det er denne viden kombineret med nyere forsøgsresultater fra Teknologisk Institut og DTU om lydbølgers effekt på kalk i drikkevandet, der nu tilsammen gør det muligt at forklare, hvorfor og hvordan Kalkknuseren fungerer.

Kort fortalt behandler Kalkknuseren vand med ultralyd. Lydbølgerne fra ultralyden og den energi, de frigiver i mødet med vandmolekylerne, påvirker fordelingen af de forskellige molekyler, som vandet består af. Denne omfordeling af molekylerne ændrer også kalkens krystalstruktur, så den ændrer karakter til noget, der minder om blødt vand.

 

Miljøvenligt alternativ

Fordi Kalkknuseren udelukkende bruger lydbølger til at behandle vandet og påvirke kalkmolekylerne, er Kalkknuseren en yderst skånsom og miljøvenlig metode til at fjerne kalkaflejringer. Knud Zindel, som står bag Kalkknuseren, fortæller:

 

”I store dele af Danmark har vi meget kalkholdigt vand, og vi forbruger derfor store mængder kemikalier, fordi det hårde vand kræver mere vaske- og skyllemiddel til tøjvasken, mere sæbe og shampoo til badene og mere afkalknings- og rengøringsmidler til rengøringen,” fortæller han og fortsætter:

”Store mængder kemikalier ryger derfor dagligt ud med spildevandet og belaster miljøet voldsomt. Kalkaflejringer fra vandet betyder desuden øget elforbrug og kortere levetid for de fleste husholdningsmaskiner, hvilket også belaster miljøet.”

Gør gavn allerede

Kalkknuseren anvendes allerede på mere end 80 vandværker og i mange tusinde private husholdninger. Ulvshale Vandværk er et af de vandværker, som har installeret en Kalkknuser.

”Vi har i flere år kørt med en Kalkknuser på vores ledningsnet. Tidligere var vi plaget af meget kalk i vandet, men nu kan vi konstatere, at det øjensynligt er fortid. Vi havde også problemer med tilkalkede rør og T-stykker, men nu er vores ledningsnet helt rent uden kalkaflejringer,” fortæller Jesper Højland, der er driftsleder Ulvshale Vandværk, og fortsætter:

”Forbrugere har også tilkendegivet, at de nu har mindre kalkslør ved rengøring, og at tilkalkning af elkedler og andre husholdningsapparater er ophørt.”

 

Læs artiklen om effekten af Kalkknuseren her

 

For mere information vedrørende Kalkknuseren og AMTech Aqua Miljø kontakt Jørgen Blandfort, Seniorprojektleder & kemiingeniør, DGE Miljø- og Ingeniørfirma, jcb@dge.dk, 56 27 54 00.