Vigtige ændringer i leje- og boligreguleringsloven

Boligorganisationer, der administrerer private udlejningsboliger, skal være opmærksomme på, at lejeloven og boligreguleringsloven pr. 1. juli 2015 er ændret på en række områder. 

 

En af de væsentligste lovændringer omfatter: Obligatoriske vedligeholdelsesplaner

I ejendomme hvor reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV finder anvendelse (ejendomme med mere end 6 beboelseslejligheder), skal udlejer fremadrettet hvert år inden den 1. juli udarbejde en plan for ejendommens vedligeholdelse i den kommende 10-års periode.

Planen skal omfatte større vedligeholdelsesarbejde på ejendommen. I ejendomme med beboerrepræsentation skal udlejeren indkalde beboerrepræsentationen til møde med henblik på udarbejdelse og revision af vedligeholdelsesplanen.

Manglende overholdelse af forpligtelsen indebærer, at udlejer kan miste retten til at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse.

DGE kan hjælpe dig med den tekniske besigtigelse, hvor vi gennemgår ejendommen fra kælder til kvist. Du får herved et godt overblik over ejendommens tilstand samt forslag til anbefalede udbedringer. Besigtigelsen udmøntes i en rapport med fotodokumentation af de inspicerede bygningsdele. Ud fra den tekniske gennemgang kan vi udarbejde en vedligeholdelsesplan med bl.a. forventede levetider og forventede økonomiske investeringer over en given periode.

Kontakt

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk