Vurdering af LAR-områder og terrænregulering med drone

Der har været rift om droner og certificeret mandskab på adskillige projekter over hele landet, siden DGE anskaffede sig den første drone. Derfor vil yderligere en række medarbejdere blive certificeret, ligesom der vil blive investeret i endnu flere droner af forskellige typer.

 

Opmåling ved terrænregulering, volumenberegning og 3D-modellering er blot nogle af de områder, hvor dronen har vist sig at være et særdeles effektivt redskab. Når dronen kombineres med en GPS-station er den i stand til på samme dag at gennemføre overflyvning på store områder og levere data med meget stor nøjagtighed.

 

Vurderinger af LAR-områder

Flere forsyningsselskaber har oplevet fordelene med dronen i forbindelse med vurdering af områder til lokal afledning af regnvand (LAR). Her kan dronen på kort tid og med to centimeters nøjagtighed opmåle den præcise hældning på veje og i området generelt. Projektmedarbejder og miljøteknolog Claus Thornemann Hansen, der er certificeret dronefører hos DGE, fortæller om et af projekterne:

Det pågældende forsyningsselskab havde etableret to nye regnvandsbassiner med nedsivning, hvor al overfladevand fra et nyt boligområde skulle ledes hen til. Opgaven med dronen gik ud på at vurdere, om terrænet havde det korrekte fald, så overfladevandet ville løbe den rigtige vej.

 

 

Opmåling ved terrænregulering

For en række nedbrydere har dronen har været anvendt i forbindelse med terrænregulering, f.eks. ved etablering af nedbryderpladser. Her har det efter en hurtig overflyvning med dronen været muligt at vurdere mængden af jord, der skal køres væk og tilføres samt betingelserne for at bygge på det givne område. På baggrund af data fra dronen er det muligt at foretage meget præcise volumenberegninger af jord, hvilket også gør den velegnet i forbindelse med etablering af støjvolde osv.

– Når en nedbryder ønsker at udvide sin plads, kan vi ved hjælp af dronen beregne de aktuelle koter, så nedbryderen på den baggrund kan beregne hvor meget jord, han skal tilføre og fjerne. Derudover kan vi med dronen udarbejde et helt opdateret ortofoto, som kan indgå i ansøgningsmaterialet til kommunen, fortæller Claus Thornemann Hansen.

 

 

Salgsmateriale

DGE kan udarbejde fotodokumentation og visualiseringer i salgsmateriale i form af:

  • Ortofotos (oversigtsbilleder i høj opløsning)
  • Terrænmodeller
  • 3D-modeller

 

Læs mere her.

Kontakt

Morten Øland
Projektchef, Miljøtekniker
Direkte: +45 2040 8805
Email: mol@dge.dk

Claus Thornemann Hansen
Projektmedarbejder, Miljøteknolog
Direkte: +45 2234 7030
Email: cth@dge.dk