Bygningskortlægning

DGE hjælper forsyningsselskaber og vandværker med at screene for miljøfarlige stoffer i forbindelse med renoveringsarbejder og nedbrydningsprojekter.

 

Før renoveringsopgaver eller nedbrydningsopgaver igangsættes, er det vigtigt at screene bygninger for miljøfarlige stoffer som asbest, PCB og tungmetaller. Hos DGE kan vi være behjælpelige med gennemgang og kortlægning af bygninger forud for forskelligartede renoveringer og nedrivninger. Det gælder uanset, om I skal i gang med ombygning på vandværkerne, omlægning af rørledninger og rørsystemer, etablering af nye rørledninger og rørsystemer, eller hvis dele af vandværket skal nedrives.

 

DGE udfører bygningskortlægning i forbindelse med rørføringer:

  • Vi tager prøver af alle materialer inden det forestående arbejde
  • Vi giver jer en rapport med et konkret overblik over, hvilke materialer der er forurenede og dermed skal håndteres efter særskilte regler
  • Vi udformer en håndteringsplan med forslag til, hvordan I skal håndtere de forurenede materialer på en sundhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde
  • Vi udformer en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) med forholdsregler, I skal tage i arbejdet med forurenede materialer
  • Vi udarbejder udbudsmateriale og fører tilsyn
  • Vi giver jer gode råd om, hvad I skal være opmærksomme på i arbejdet. Det gør vi bl.a. ved at deltage i opstartsmøder
  • Vi fortæller jer om, hvilke miljøfarlige stoffer I arbejder med til daglig ved bl.a. at deltage i infomøder, fyraftensarrangementer og ved at holde foredrag

 

Hos DGE hjælper vi desuden med at håndtere forurening i jorden i forbindelse med flytning og etablering af olietanke, jordhåndtering og oprensning af forurening.

 

Få styr på jeres sagsøkonomi og sundhedsmæssige forhold

Med DGE som jeres samarbejdspartner sørger vi for, at der ikke dukker uforudsete regninger op, fordi I ikke har håndteret materialer med stoffer som PCB, asbest og skimmel korrekt. Samtidig er I garanteret, at miljøfarlige stoffer og den forurening, der måtte være, ikke bliver ledt ud i vandværkerne.

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

    

 

 

 

 

Stil et spørgsmål

Udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet uforpligtende af en af vores rådgivere.

Kontakt

Kontakt os for mere information om Bygningskortlægning.

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk