Forureningsundersøgelse

Opstår der mistanke om forurening i jord og grundvand i forbindelse med et projekt, kan DGE foretage en forureningsundersøgelse.

 

I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter kan det ikke undgås, at I vil støde på områder med mulig forurening. I den forbindelse er det vigtigt, at I får undersøgt områderne og udarbejdet en plan for, hvordan potentiel forurening i jord og grundvand skal håndteres.

 

Alle undersøgelser af forureninger

Hos DGE har vi mange års erfaring med at udføre forskellige undersøgelser af forurening. Det gælder alt fra kortlægning af potentielt forurenede områder til mere omfattende undersøgelser:

  • Historiske undersøgelser på baggrund af interviews og relevant historisk og teknisk materiale
  • Tekniske undersøgelser af de steder, hvor der er mistanke om forurening, f.eks. boringer og poreluftmålinger
  • Orienterede undersøgelser
  • Afgrænsende undersøgelser
  • Undersøgelser ifm. olietanke

Er der tale om forurening af bygninger kan du læse mere om her.

 

Få en risikovurdering

Er der tale om forurenede områder, foretager vi en risikovurdering. Den indeholder bl.a. en vurdering af forureningens potentielle risiko for indeklimaet i eventuelle boliger på grunden. Med den ved hånden får du et samlet overblik over, hvordan forureningen skal håndteres. Skal den f.eks. overlades til naturlig nedbrydning, eller kræver den afværgetiltag eller monitering. DGE varetager under hele forløbet kontakten til myndighederne og andre involverede parter. Det er for at sikre, at alle gældende lovkrav overholdes. På den baggrund opstiller vi det bedste scenarie for dig.

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

        

 

 

 

 

Stil et spørgsmål

Udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet uforpligtende af en af vores rådgivere.

Kontakt

Kontakt os for mere information om Forureningsundersøgelse.

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk