Forureningsundersøgelse

DGE hjælper både store og små virksomheder med at undersøge mulig forurening i jord og grundvand.

 

Når I har mistanke om forurening i jord og grundvand, hjælper vi med at gennemføre forureningsundersøgelser. Det gælder uanset, om I har brug for undersøgelser af tidligere eller nuværende aktiviteter. Det kan f.eks. være i forbindelse med basistilstandsrapporter, ombygning og/eller ændring af produktioner, eller når I skal indhente nye miljøgodkendelser. Står I over for en udvidelse, kan vi samtidig håndtere jord og finde ud af, om grunden er kortlagt eller ej.

 

Forskellige undersøgelser af forurening

Hos DGE er vi specialister i at gennemføre forskellige undersøgelser af forurening i jord og grundvand. Det drejer sig om alt fra kortlægning af muligt forurenede områder til mere omfattende undersøgelser:

  • IED-undersøgelser
  • Historiske undersøgelser på baggrund af interviews og relevant historisk og teknisk materiale
  • Tekniske undersøgelser af de steder, hvor der er mistanke om forurening, f.eks. boringer og poreluftmålinger
  • Orienterende undersøgelser
  • Afgrænsende undersøgelser
  • Undersøgelser i forbindelse med olietanke

Vi hjælper desuden med at undersøge forurening i bygninger.

 

Få overblik over økonomien og vurderet risikoen

Har I mistanke om, at et område er forurenet, er det vigtigt, at I får det undersøgt så hurtigt som muligt. Finder I først sent i projektet ud af, at området er forurenet, kan det nemlig medføre store økonomiske omkostninger. Ligeledes kan arbejdet komme til at vare længere tid end planlagt. Kan vi konstatere, at området er forurenet, laver vi en risikovurdering. Den består bl.a. af en vurdering af forureningens potentielle risiko for indeklimaet i eventuelle boliger eller erhverv på grunden. Heri får I et samlet overblik over, hvordan forureningen skal håndteres. Det gælder f.eks., om den kræver afværgetiltag eller monitering, eller om den skal overlades til naturlig nedbrydning. Under hele processen varetager DGE kontakten til myndighederne og andre involverede. Dermed er I garanteret, at alle lovkrav på området overholdes.

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

      

 

 

 

 

Stil et spørgsmål

Udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet uforpligtende af en af vores rådgivere.

Kontakt

Kontakt os for mere information om Forureningsundersøgelse.

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk