Forureningsundersøgelse

DGE foretager undersøgelser af forurening for advokater og arkitekter, hvilket typisk sker i forbindelse med en handel. Vi undersøger området, inden et nyt projekt iværksættes. Dermed ved I, hvilke forholdsregler I skal tage, hvis der viser sig at være forurening i jord og grundvand.

 

Hos DGE er vi specialister i at kortlægge potentielt forurenede områder og give konkrete anbefalinger til, hvordan en forurening skal håndteres og oprenses.

 

DGE bistår advokater ved handler

Inden køb og salg af ejendomme ønsker de involverede parter ofte, at området bliver undersøgt for mulig forurening. Kendskab til forurening og omkostningerne til at få den fjernet kan nemlig have indflydelse på, hvorvidt man ønsker at indgå en handel. Hos DGE kan vi bistå jer i hele processen; fra behovet for undersøgelsen af et konkret område opstår, til eventuel forurening fjernes. Vi foretager indledende undersøgelser, der munder ud i konkrete forslag til, hvilke undersøgelser af forurening I skal have foretaget. Herefter tager vi de nødvendige prøver og præsenterer jer for resultaterne. Dem kan I bl.a. bruge som forhandlingsgrundlag, inden handlen indgås.

Bliv klogere på, hvordan vi hjælper i forbindelse med due diligence.

 

DGE hjælper arkitekter med at realisere projekter

Hos DGE har vi flere års erfaring med at gennemføre forureningsundersøgelser for arkitekter. Jo tidligere I kontakter os, desto bedre. Jo før kan vi nemlig komme i gang med at undersøge området, og I kan hurtigt få konkrete resultater, som I kan forholde jer til. Dermed er I bl.a. informeret om, hvorvidt I kan få lov til at bygge på det pågældende område, og hvordan en eventuel forurening indvirker på jeres projekt.

 

Forureningsundersøgelser

  • Undersøgelser i forbindelse med olietanke og øvrige kilder
  • Orienterende undersøgelser
  • Tekniske undersøgelser af de områder, hvor I har mistanke om, at der er forurening, f.eks. poreluftmålinger og boringer
  • Historiske undersøgelser ud fra interviews og relevant historisk og teknisk materiale

Vi hjælper ligeledes med at kortlægge forurening i bygninger.

 

Få klarlagt risiko og status for området

Når DGE gennemfører undersøgelser af forurening, får I klarlagt risiko og status for det pågældende område. På den måde har I mulighed for at træffe de rette valg. Det gælder uanset, om I har brug for at få undersøgt et område, inden en handel indgås, eller hvis I skal finde ud af, om jeres projekt kan realiseres. Kan vi konstatere, at der er tale om forurening, foretager vi en risikovurdering. Den giver jer et overblik over, hvordan forureningen skal håndteres, herunder om den skal overlades til nedbrydning, eller om den kræver afværgetiltag eller monitering.

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

      

 

 

 

 

Stil et spørgsmål

Udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet uforpligtende af en af vores rådgivere.

Kontakt

Kontakt os for mere information om Forureningsundersøgelse.

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk