Genanvendelse af jord

Støjvold, upcycling, skibakke, pladser til opbevaring. Mulighederne for genanvendelse af jord er mange, og hos DGE hjælper vi entreprenørvirksomheder med at få mest muligt ud af overskydende jord.

 

I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter forekommer der ofte overskudsjord, som med fordel kan genanvendes. Det kan nemlig give både økonomiske, tidsmæssige og bæredygtige gevinster. Mulighederne for genanvendelse afhænger dog af, hvor forurenet jorden er.

 

Bliv klogere på jeres genanvendelsesmuligheder

Hos DGE er vi specialister i at udarbejde forslag til, hvordan I kan genanvende overskydende jord. Med dem undgår I både at flytte jord unødigt og de økonomiske omkostninger, der er forbundet hermed:

  • Vi tager prøver og finder ud af, om jorden er forurenet, lettere forurenet eller ren
  • Vi udarbejder en jordhåndteringsplan med forslag til, hvordan I kan genanvende jorden
  • Vi tager kontakt til den kommune, hvor jorden skal genanvendes og sørger for, at alle lovkrav overholdes

Skal I genanvende lettere forurenet jord, kræver det en tilladelse fra myndighederne. Samtidig skal der være et konkret mål med genanvendelsen, f.eks. at I skal opføre en støjvold. DGE fungerer i hele processen som bindeled mellem jer og myndighederne og indhenter alle de fornødne tilladelser.

 

Fjern udgift for bygherre

Ved at genanvende overskudsjord; enten i jeres byggeprojekt eller i et projekt i nærheden, kan I spare både tid og penge for bygherre. Den jord, I har i overskud, skal I nemlig ikke nødvendigvis transportere til andre byer eller landsdele. Det giver en miljøgevinst i form af bl.a. en reduktion i CO2 udledning og mindre påvirkning af trafikken.

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

    

 

 

 

Stil et spørgsmål

Udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet uforpligtende af en af vores rådgivere.