Jordhåndtering og forureningsundersøgelse

DGE hjælper med jordhåndtering og forureningsundersøgelser ved mistanke om forurening i jord og grundvand.

 

I forbindelse med bygge- eller anlægsprojekter skal der ofte tages stilling til, hvordan jorden skal håndteres. Måske har I netop iværksat et nyt byggeri, hvor der skal håndteres en del overskudsjord. I den forbindelse skal I finde ud af, om I kan genanvende noget af overskudsjorden, og om I har tilladelse til at køre det væk. Eller måske er I i tvivl om, hvordan I skal håndtere forurenet jord. Uanset hvilke udfordringer I står overfor, står DGE klar til at hjælpe.

 

DGE foreslår muligheder for genanvendelse

Hos DGE har vi omfattende erfaring med at rådgive om jordhåndtering. Som udgangspunkt udarbejder vi en jordhåndteringsplan, som sikrer, at I håndterer overskydende jord korrekt. Samtidig får I med den konkrete forslag til, hvordan I kan genanvende overskudsjorden. På den måde får I fra start et overblik over, hvordan og hvor meget overskudsjord, I skal håndtere i byggeprojektet. Med konkrete forslag til muligheder for genanvendelse undgår I samtidig at flytte jord unødigt og de økonomiske omkostninger, der er forbundet hermed:

  • Vi tager jordprøver og giver et overblik over jordens forskellige forureningsgrader
  • Vi udarbejder en jordhåndteringsplan, der giver konkrete forslag til muligheder for genanvendelse
  • Vi giver jer overblik over de økonomiske faktorer ved jordhåndtering
  • Vi kontakter kommunen, hvis jorden skal genanvendes og sørger for, at alle lovkrav efterleves

Ved at tænke jordhåndtering ind i jeres projekt så tidligt som muligt, får I et overblik over, hvilke udgifter der er forbundet med håndtering af jorden, f.eks. om I skal påregne ekstra udgifter til at køre det væk. Samtidig er I på forkant med, hvordan forurenet jord indvirker på jeres projekt og dets længde.

 

Undersøgelser af forureninger

I forbindelse med jordhåndtering kan det ikke undgås, at I vil støde på områder med potentiel forurening. Her er det væsentligt, at I får undersøgt områderne og udarbejdet en plan for, hvordan mulig forurening skal håndteres. Hos DGE er vi specialister i at udføre forskellige forureningsundersøgelser og oprense forurening. Det drejer sig om alt fra kortlægning af potentielt forurenede områder til mere omfattende undersøgelser:

  • Orienterede undersøgelser
  • Historiske undersøgelser ud fra interviews og relevant teknisk og historisk materiale
  • Afgrænsende undersøgelser
  • Tekniske undersøgelser af de områder, hvor der er mistanke om forurening, f.eks. poreluftmålinger og boringer
  • Undersøgelser i forbindelse med olietanke og andre kilder

Desuden hjælper vi med at undersøge forurening i bygninger.

Finder vi ud af, at det pågældende område er forurenet, foretager vi en risikovurdering. Den består bl.a. af en vurdering af forureningens mulige risiko for indeklimaet i eventuelle boliger på grunden. Med den får I et overordnet overblik over, hvordan forureningen skal håndteres. Det gælder f.eks., om forureningen skal overlades til naturlig nedbrydning, eller om den kræver monitering eller afværgetiltag.

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

        

 

 

 

 

Stil et spørgsmål

Udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet uforpligtende af en af vores rådgivere.

Kontakt

Kontakt os for mere information om Jordhåndtering og forureningsundersøgelse.

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk