Jordhåndtering

DGE hjælper advokater og arkitekter med jordhåndtering i forbindelse med forskellige bygge- eller anlægsprojekter. Samtidig giver vi forslag til muligheder for genanvendelse af jord.

 

Hos DGE er vi specialister i at rådgive om jordhåndtering og informere om forskellige muligheder for genanvendelse af jord. Det gælder uanset, om I har brug for en jordhåndteringsplan som forhandlingsgrundlag i forbindelse med køb eller salg af en ejendom, eller I ønsker at finde ud af, hvordan jorden skal håndteres i et nyt projekt, I er ved at skitsere planerne for.

 

DGE giver jer muligheder for genanvendelse af jord

Hos DGE har vi mange års erfaring med at rådgive om jordhåndtering og med at udarbejde jordhåndteringsplaner. Derfor kan vi være jeres samarbejdspartner i de dele af processen, hvor I har brug for hjælp:

  • Vi gør jer opmærksomme på de økonomiske faktorer ved jordhåndtering i jeres projekt
  • Vi tager kontakt til kommunen, hvis I ønsker at genanvende jorden. Samtidig sørger vi for, at alle krav efterleves
  • Vi udtager jordprøver og informerer jer om jordens forskellige forureningsgrader
  • Vi laver en jordhåndteringsplan. Med den får I konkrete forslag til muligheder for genanvendelse af jord

Samtidig med, at vi rådgiver jer om jordhåndtering, har vi et tæt samarbejde med relevante myndigheder. Derfor sørger vi for at indhente de nødvendige tilladelser. I har f.eks. brug for en tilladelse fra myndighederne, hvis I ønsker at genanvende lettere forurenet jord. Samtidig skal I have et specifikt mål med genanvendelsen, f.eks. klimasikring, støjdæmpning mm.

Vi hjælper også med at gennemføre forureningsundersøgelser, hvis I har mistanke om forurening i jord og grundvand.

 

Tænk jordhåndtering ind tidligt i jeres projekt

Det kan medføre store økonomiske omkostninger, hvis I først sent i projektet finder ud af, at jorden er forurenet. Derudover kan arbejdet komme til at tage længere tid end planlagt, hvis I ikke på forhånd har en plan for, hvordan I håndterer overskydende jord. Derfor er det vigtigt, at I tidligt i projektet overvejer, hvordan jorden skal håndteres.

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

  

 

 

 

 

Stil et spørgsmål

Udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet uforpligtende af en af vores rådgivere.

Kontakt

Kontakt os for mere information om Jordhåndtering.

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk