Miljøvagt

Kontakt vores miljøvagt på tlf. 7010 3400 eller 7020 0424 (Akut Miljø Service) ved uheld og akut forurening. Vi dækker hele landet og kan være på skadesstedet inden for 2 timer.

 

DGE har indgået et stærkt samarbejde med Akut Miljø Service (AMS), som er specialiseret i udrykninger til uheld og akutte forureninger, f.eks. i forbindelse med olieudslip eller gylleudslip. Miljøvagten tager sig af alt fra standsning af forureningen til oprensning, dokumentation og forebyggende indsatser. Med stor ekspertise og professionalisme dækker miljøvagten hele forløbet – lige fra uheldet opstår, til sagen er afsluttet ved forsikringsselskab og myndigheder.

 

Landsdækkende vagtordning – 24 timer i døgnet – året rundt

 • Akut telefonisk rådgivning fra vagthavende miljøleder
 • Akut eksperthjælp og rådgivning på skadestedet til indsatsleder
 • Opsporing og afskæring af kilden til forurening
 • Akut oprensning ved uheld
 • Vejrensning af alle typer spildte væsker
 • Udtagning af prøver
 • Skadesregistrering
 • Vurdering af påvirkninger på miljø og recipienter
 • Korrekt sikring og dokumentation til eventuelt retsligt efterspil
 • Styring af underentreprenører
 • Begrænsning af skadesomfang og forsikringsudgifter
 • Hurtig iværksættelse af frivillig oprensning
 • Hjælp til myndigheder for udstedelse af nødvendige påbud
 • Efterkontrol på forureningsstedet

 

Akut assistance til kommunale miljøvagter og forsikringsselskaber

DGE har indgået aftale med flere kommuner om en døgnvagtordning, hvor vi yder bistand til den kommunale miljøvagtordning. Herudover har vi ved mange kommuner afviklet kurser og temadage, som omhandler de forskellige udfordringer, miljøvagter og indsatsledere står over for, når en akut opstået forurening skal afhjælpes. DGE samarbejder ligeledes med flere større forsikringsselskaber.