Nedrivning – miljøfarlige stoffer

Hos DGE er vi specialister i at undersøge bygninger for miljøfarlige stoffer inden nedrivning. Dermed sikrer vi, at byggeprojekter bliver realiseret hurtigt og sikkert.

 

Inden et byggeprojekt sættes i gang, er det vigtigt at sørge for, at grunden er sund og god at bygge på. Det indebærer bl.a. en undersøgelse af de bygninger, der er på grunden, inden de rives ned. Ifølge Affaldsbekendtgørelsen er der en række lovpligtige krav i forbindelse med nedrivning af bygninger. Som bygherre er det jeres ansvar, at miljøfarlige stoffer som PCB, asbest, tungmetaller, PAH’er og klorerede paraffiner bliver håndteret efter de gældende lovkrav på området. Har I mistanke om, at der er miljøskadelige stoffer, skal bygningen derfor først undersøges, inden jeres byggeprojekt iværksættes.

 

Få hjælp til hele nedrivningsprocessen

Hos DGE har vi flere års erfaring med håndtering af miljøfarlige stoffer. Vi er kendt for en grundig forundersøgelse, hvorfor så mange materialer som muligt er undersøgt forud for nedrivningen. Det er jeres garanti for, at hele processen foregår så effektivt og problemfrit som muligt:

  • Vi tager prøver af alle byggematerialer inden nedrivning
  • Vi udarbejder en overskuelig rapport med angivelse af, hvilke materialer der er forurenede
  • Vi udarbejder en håndteringsplan, hvoraf det fremgår, hvordan de forurenede materialer skal håndteres og bortskaffes på en sundheds- og miljømæssig forsvarlig måde
  • Vi udarbejder en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), så de folk, der arbejder på projektet er velorienterede omkring arbejdet med forurenede materialer, og hvilke forholdsregler der skal tages
  • Vi udarbejder udbudsmateriale
  • Vi fører tilsyn ved nedrivningen og sørger for, at alt foregår korrekt, og at alle regler overholdes
  • Vi sidder med ved byggemøder og orienterer jer om, hvordan projektet kan forløbe, samt hvordan forholdene skal være i forbindelse med saneringsarbejdet
  • Vi er med ved infomøder, fyraftensarrangementer og holder foredrag, hvor vi fortæller om, hvilke stoffer I arbejder med til daglig, og hvilke forbehold I skal tage i arbejdet

 

DGE sikrer, at nedrivningen foregår korrekt

Med DGE som sparringspartner kan I være sikre på, at I lever op til jeres ansvar som bygherre; at alle regler bliver overholdt, og at de rette prøver bliver taget. Det er en fordel, at I får taget de fornødne prøver af materialerne så tidligt i processen som overhovedet muligt. Gør I ikke det, risikerer I nemlig, at prisen for nedrivningen bliver dyrere end antaget, og at arbejdet kommer til at tage længere tid end forventet.

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

    

 

 

 

 

Stil et spørgsmål

Udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet uforpligtende af en af vores rådgivere.

Kontakt

Kontakt os for mere information om Nedrivning – miljøfarlige stoffer.

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk