Nedsivning og LAR

DGE hjælper arkitekter med at vurdere nedsivningsforhold og LAR. På den måde kan vi vurdere, om ideerne til et nyt projekt kan realiseres.

 

I er sikkert i gang med at tegne skitserne til det næste projekt. I den forbindelse er det vigtigt, at I så tidligt i processen som muligt overvejer, hvordan overfladevand skal håndteres, hvor det skal ledes hen, og at I sørger for at få lavet de rette nedsivningsforhold. Det kan vi hjælpe jer med. Det gælder uanset, om I er i gang med renoveringen af et område, arbejder med separatkloakering eller står med en udstykning med et større antal boliger.

 

DGE rådgiver inden for nedsivning og LAR

Hos DGE har vi flere års erfaring med at vurdere områder til lokal afledning af regnvand. Det betyder, at vi bl.a. er specialister i at undersøge den optimale løsning i forhold til terræn og jordbundsforhold. Samtidig klarlægger vi, hvor det er mest fordelagtigt at lede vand hen i forhold til klimasikring:

  • Vi undersøger nedsivningsforhold
  • Vi gennemfører infiltrationsmålinger
  • Vi fuldfører jordbundsundersøgelser
  • Vi laver droneopmålinger i forhold til terrænhældninger. Dronen kan på kort tid og med to centimeters nøjagtighed opmåle den præcise hældning på veje og i området generelt.
  • Vi undersøger forsyningsforhold. Vi samarbejder med forsyninger og varetager kontakten med den pågældende forsyning.

Vi hjælper desuden med jordhåndtering i forbindelse med overskudsjord og gennemførelse af undersøgelser ved mistanke om forurening.

 

Rådgivning på vej mod realisering af jeres projekt

Med DGE som samarbejdspartner lægger vi vægt på at rådgive jer i, hvordan jeres gode ideer realiseres. Vi varetager kontakten med myndigheder og forsyningsselskaber og besidder ekspertviden inden for bl.a. jordbundsforhold. Jo tidligere vi bliver involveret i processen, jo bedre. På den måde kan vi nemlig sørge for, at I får lavet nedsivningsforhold på de rette steder.

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

    

 

 

 

 

Stil et spørgsmål

Udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet uforpligtende af en af vores rådgivere.

Kontakt

Kontakt os for mere information om Nedsivning og LAR.

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk