PCB, asbest, skimmel m.m.

Mange af de byggematerialer, der er blevet brugt gennem tiden, har efterfølgende vist sig at være skadelige for miljø og helbred. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på forurenede materialer og miljøskadelige stoffer som PCB, asbest og skimmel, inden du påbegynder en renovering eller nedrivning.

 

Miljøskadelige stoffer som PCB og asbest er kræftfremkaldende. Førstnævnte kan hverken ses eller lugtes. Derfor har du ingen mulighed for at vide, om du bliver eksponeret uden en konkret analyse fra materialet. Derfor er det vigtigt, at du får undersøgt din bolig og taget forholdsregler, så forureningen ikke spredes i indeklimaet.

 

Undersøg miljøfarlige stoffer når du skal nedrive eller renovere

Det er af stor betydning, at du undersøger din bolig for miljøfremmede stoffer. Det gælder, hvad enten du netop har købt nyt hus, der skal væltes, så der er plads til et nybyggeri, eller du skal have renoveret badeværelse, køkken, stue eller andre dele af din bolig.

Har du indsendt en nedrivningstilladelse til kommunen, er det et krav, at du tager stilling til, hvorvidt der kan være PCB i din ejendom. Er din bolig opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal du udfylde et PCB-screeningsskema. DGE kan være dig behjælpelig med dette. Det er kommunens pligt at anvise affaldet, der genereres fra din nedrivning. For at kommunen kan lave den rette anvisning, er der behov for en vis grad af kendskab til miljøfremmede stoffer i de byggematerialer, din ejendom er opført i. Du har derfor behov for at få undersøgt din ejendom for miljøskadelige stoffer.

 

DGE hjælper dig med at håndtere miljøskadelige stoffer

Håndtering af miljøfremmede stoffer kan ofte komme som en uforudset udgift. Hos DGE hjælper vi dig trygt og hurtigt gennem hele processen:

  • Vi tager prøver af alle former for byggematerialer i forbindelse med nedrivning og renovering
  • Vi giver dig en overskuelig rapport med angivelse af, hvilke materialer der er forurenede
  • Vi gør dig klogere på, hvordan du skal håndtere de forurenede materialer. På den måde er du informeret om, hvordan du skaffer dig af med forurenede materialer på en sundhedsmæssig og miljøforsvarlig måde
  • Vi giver dig en plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Dermed er du velorienteret om, hvilke forholdsregler du skal tage i arbejdet
  • Vi gennemfører indeklimaundersøgelser, fastlægger indeklimarisiko og giver dig forslag til afhjælpende foranstaltninger

 

Desuden hjælper vi, hvis du har mistanke om, at du har fået udført renoveringsarbejde, hvor kravene til håndtering af materialer med miljøfremmede stoffer ikke er blevet overholdt og dermed har efterladt dig med en utryghed om, hvorvidt du og din familie lever i et ”usundt” indeklima.

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

    

 

 

 

 

Stil et spørgsmål

Udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet uforpligtende af en af vores rådgivere.

Kontakt

Kontakt os for mere information om PCB, asbest, skimmel m.m..

Hanne Sadolin Jensen
Markedschef for bygningsforurening
Direkte: +45 6067 3207
Email: hsj@dge.dk