Bygningsscreening for miljøfarlige stoffer

Overblik

Kunde

Område

Periode

Pris

Bygningsscreening for miljøfarlige stoffer

DGE udfører gennemgående screening af vandværk for miljøfarlige stoffer for HOFOR, der er Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling.

DGE har på vandværket foretaget en kortlægning af miljøskadelige stoffer som tungmetaller, PCB og asbest. Der har desuden været anvendt tjærestoffer på bygningernes fundamenter for at beskytte mod indtrængende overfladevand og på alle tanke og rørføringer for at forhindre korrosion. Dette er gældende for rigtig mange vandværker i Danmark, men fordyrer en eventuel nedrivning markant.

Screeningsundersøgelsen skal netop bruges til at vurdere omkostningerne ved renovering, miljøsanering og eventuel nedrivning af vandværkets bygninger, hvorfor det er afgørende at finde alle skjulte ekstraomkostninger inden arbejdet sættes i gang.

DGE har undersøgt alle bygningens dele for tungmetaller, asbest og PCB, så en håndværker, entreprenør eller nedriver præcis ved hvilke stoffer, de har med at gøre. På denne måde sikres det, at opgaven udføres med de rette værnemidler, og affaldet kan håndteres korrekt. Yderligere vil en gennemgående kortlægning af miljøskadelige stoffer minimere risikoen for uoverskuelige omkostninger, der kan forsinke og i værste fald stoppe et projekt.

 

Læs mere om bygningskortlægning.

Kontaktpersoner

Rikke Syndergaard - Projektchef i DGE

Rikke Syndergaard

+45 2630 7015
ris@dge.dk

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest