DGE og de 17 verdensmål

DGE’s arbejde med FN’s verdensmål

I 2015 fremsatte FN 17 verdensmål, der repræsenterer verdens vigtigste udfordringer, og som skal sikre en bæredygtig udvikling frem mod 2030. Målene tager udgangspunkt i en række menneskelige udviklingsmål, som opfordrer virksomheder til at handle ansvarligt.

Hos DGE tror vi på bæredygtige relationer på tværs af både omverdenen, kunder, medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere – for sammen er vi stærkere!

Vi benytter blandt andet FN’s verdensmål som styringsredskab, hvor din virksomhed eller forening kan opnå mange forretningsmæssige fordele.

Verdensmål i DGE

Konkret har vi udvalgt fire verdensmål, som afspejler vores kerneforretning, og hvor vi mener, vi kan bidrage med viden og erfaring.

  • Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel
  • Verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet
  • Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål nr. 17: Partnerskaber for handling


DGE's arbejde med FN's verdensmålVerdensmål 3 - Sundhed og trivsel

DGE hjælper med sortering og håndtering af miljøfarlige og sundhedsfarlige stoffer i bygninger.

DGE bistår med at undersøge og håndtere jordforurening, samt hjælper industrier og andre virksomheder, så driften ikke udgør en sundhedsrisiko.


Verdensmål 6 - Rent vand og Sanitet

DGE er eksperter i at vurdere jordforurening, bygningsforurening og virksomhedsaktiviteter i forhold til risiko for grundvandsforurening, samt forebyggelse af forurening.

DGE ser regnvand som en ressource ved at rense og forsinke vandet, hvilket skaber merværdi for samfundet og biodiversiteten.


Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

DGE hjælper kunder med grøn omstilling, grønne indkøb, grønne forretningsplaner, VVM, miljøgodkendelser og ledelsessystemer.

DGE er eksperter i cirkulær økonomi og hjælper med at forvalte affaldsprodukter som ressourcer, herunder jord, byggematerialer, affaldsforbrændingsslagger og andet affald.


Verdensmål 17 Partnerskaber for Handling

DGE tror på bæredygtige relationer på tværs af omverdenen, kunder, medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere.

Sammen er vi stærkere!

Når ydelser og ansvarlighed går op i en højere enhed

De fire udvalgte verdensmål udgør en integreret del af vores kerneydelser, og derfor er vores rådgivning, indgående viden og erfaring med til at sikre et mere positivt aftryk på den bæredygtige udvikling.

Vi ønsker at tage ansvar – både for miljø og mennesker. Derfor er vores virksomhedskultur såvel som vores forretningstilgang rodfæstet i tankegangen om, at vi som virksomhed har et grundlæggende ansvar. Det ligger derfor DGE meget på sinde at udvise denne ansvarlighed og bidrage til den grønne omstilling.

Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan DGE arbejder med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.


Du kan desuden læse mere om de 17 verdensmål her.

SDG - De 17 verdensmål

 

 

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest