DGE og de 17 Verdensmål

I 2015 vedtog FN de 17 Verdensmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og fortsætter frem til 2030.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling bygger på social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde, som er tæt forbundne og kræver en integreret indsats at opnå.

 

Verdensmålene – en gave og en nødvendighed

Connie Hedegaard udtalte ved WorldView konferencen om bæredygtig udvikling afholdt af DGE i april 2018:

Billede af Connie Hedegaard

– FN’s nye verdensmål er både en gave og en nødvendighed. De handler om en bæredygtig udvikling på vores jord de næste årtier. Det betyder, at det er nødvendigt med en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker, uddannelse til alle, ligestilling for kvinder og piger, sundhed for alle og meget mere. Bæredygtighed skal udvikles til gavn for både den globale udvikling og virksomhedernes bundlinjer.

 

Billede: Connie Hedegaard på WorldView konferencen

 

Rådgivning om bæredygtig udvikling

DGE har et mål om at flytte opfattelsen af bæredygtig miljørådgivning og bidrager til verdensmålene gennem vores rådgivning.

Det er et samspil mellem dedikerede rådgivere, som udtænker bæredygtige løsninger i forbindelse med forretningsudvikling, leverandørstyring og HR. Alle bidrager til, at vi bevæger os i retning mod en mere bæredygtig verden.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan DGE arbejder med de 17 Verdensmål i vores rådgivning.

 

DGE partner i Verdens Bedste Nyheder

Som led i vores arbejde med bæredygtig miljørådgivning er DGE desuden blevet partner i Verdens Bedste Nyheder, som er et uafhængigt medie, der formidler fremskridt og løsninger på verdens udfordringer.

Deres arbejde tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, og de arbejder på at give alle danskere en aktuel og nuanceret viden om nogle af de største udfordringer rundt om i verden, for eksempel ekstrem fattigdom, global ulighed og klimaforandringer.

 

Du kan læse mere om de 17 Verdensmål på deres hjemmeside her

 

SDG - De 17 verdensmål

Kontakt

Kontakt os for mere information om DGE og de 17 Verdensmål.

Birgitte Krebs Schleemann
Markedschef for grøn omstilling, Civilingeniør
Direkte: +45 2212 9949
Email: bks@dge.dk