Forureningsundersøgelser for danske regioner

Overblik

Kunde

Område

Periode

Pris

Forureningsundersøgelse for danske regioner

DGE foretager videregående forureningsundersøgelser for alle danske regioner.

I Danmark findes et stort antal forurenede grunde, som kan udgøre en alvorlig risiko for mennesker og miljø. Ansvaret for indsatsen over for jordforureninger i Danmark ligger hos regionerne, som hvert år retter indsatsen mod de grunde, hvor forureningen udgør den største risiko.

DGE samarbejder med alle fem regioner og er et af de rådgivningsfirmaer i Danmark, der udfører flest jord- og grundvandsopgaver for regionerne. DGE bistår i den forbindelse med V1-kortlægning og udfører hvert år flere hundrede forureningsundersøgelser på V1-kortlagte grunde. DGE udfører desuden videregående undersøgelser på grunde, hvor der er konstateret forurening, samt oprensninger og afværgeforanstaltninger, når det er konstateret, at en jordforurening udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed og/eller for miljøet.

Kontaktpersoner

Jesper Østergaard - Projektchef hos DGE

Jesper Østergaard

+45 2160 2442
joe@dge.dk

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest