Genanvendelse af byggeaffald og jord

Overblik

Kunde

Område

Periode

Pris

Bregnebjerggård modtager byggeaffald og overskudsjord til oparbejdning med henblik på nyttiggørelse. Hovedparten af det byggeaffald og jord, virksomheden modtager, anvendes til fremstilling af råstoffer og nyttiggøres ved bygge- og anlægsarbejder. Den del af affaldet, som ikke kan genanvendes som erstatning for primære råstoffer, nyttiggøres så vidt muligt på anden vis.

De genanvendelige dele af affaldet anvendes til fremstilling af genbrugsprodukter til bygge- og anlægsprojekter, nyttiggøres som energi ved forbrænding eller genanvendes på anden vis.

Ved at anvende genbrugsprodukter som sekundære råstoffer til bygge- og anlægsprojekter opnås en besparelse på forbruget af de primære råstoffer. Det samme gælder for råstoffer til etablering af haver og grønne arealer, da virksomheden også fremstiller muldprodukter af det overskudsjord, der modtages.

Bregnebjerggård er beliggende i landzone og et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), hvorfor området er særlig sårbart i forhold til forurening af drikkevandet. Virksomheden har derfor ansøgt om at gennemføre en række tiltag, der skal sikre, at virksomhedens drift ikke påvirker vandkvaliteten i grundvandet. Virksomheden gennemfører endvidere løbende tiltag for at minimere øvrige miljøpåvirkninger fra virksomhedens drift.

 

Miljøteknisk rådgivning

DGE har som miljøteknisk rådgiver for Bregnebjerggård siden 2004 foretaget grundvandsmonitering, prøvetagninger og miljøtekniske vurderinger i forbindelse med den daglige drift. DGE varetager endvidere virksomhedens interesser og ønske om fortsat at opnå miljøgodkendelse af de miljøsikrende tiltag. I den forbindelse har DGE udarbejdet ansøgningsmateriale, miljøteknisk dokumentation og VVM-redegørelse for virksomhedens aktiviteter. DGE har desuden ydet rådgivning om virksomhedens indretning og daglige drift.

Kontaktpersoner

Michael Zimmermann

+45 6155 0743
miz@dge.dk

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest