Sjælland får nyt netværk for bæredygtig jordhåndtering

Baeredygtig-jordklode-e1606224691548

Torsdag den 27. februar er der kick-off-møde i netværk for bæredygtig jordhåndtering hos DGE København. Har du interesse i at erfaringsudveksle og bidrage til den bæredygtige udvikling inden for jordhåndtering – så kan du stadig nå at tilmelde dig på meg@dge.dk

I Jylland er der godt gang i netværket, som startede i 2018. Nu er turen kommet til Sjælland. Her ønsker vi ligeledes at skabe en platform for alle relevante aktører med interesse for udvikling af bæredygtig jordhåndtering. Det omfatter kommuner, entreprenører, transportører, modtageanlæg/-aktører og andre, som har en særlig interesse i at arbejde med bæredygtig jordhåndtering.

Formålet med netværket er at skabe et fundament, hvor vi gennem sparring og vidensdeling kan inspirere hinanden til at jordhåndtere mere bæredygtigt – et forum, hvor vi kan debattere alt relevant vedr. f.eks. lovgivning og ny viden, men ligeledes hvor lavpraktiske dagligdagsproblemstillinger kan vendes.

 

På længere sigt kan netværket også være et forum, hvor der skabes idéer til nye, anvendelige værktøjer og nye samarbejder, der letter det daglige arbejde med koordinering, kontakt og ændrede arbejdsgange og relationer.

Program

  • 14.30 – 14.40 – Velkomst (Jens Bischoff, DGE)
  • 14.40 – 15.00 – Inspirationsoplæg om alternative muligheder og barrierer for nyttiggørelse af overskudsjord (Morten Størup, ekspert i bæredygtig jordhåndtering hos CK&CO)
  • 15.00 – 15.20 – Oplæg, bæredygtig jordhåndtering i RGS Nordic (Torben Vinkel, Key Account Manager, RGS Nordic)
  • 15.20 – 15.40 – Oplæg, Muligheder for genanvendelse (Karsten Reinhard, Direktør, Jordstabil)
  • 15.40 – 15. 50 – Erfaringer fra Netværk for bæredygtig jordhåndtering, Jylland (Nanna Reuther, DGE)
  • 15.50 – 16.00 – Pause, let anretning
  • 16.00 – 16.25 – Drøftelse og ideudvikling af netværket (Tenna Olson og Thomas Rivad, DGE)
  • 16.25 – 16.50 – Opsamling og perspektivering (Jens Bischoff, DGE)
  • 16.50 – 17.00 – Afrunding (Jens Bischoff, DGE)

 

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest