Mød DGE’s praktikanter: Erfaringer til livet efter studiet

Udklip5-e1606215628305-1280x326

DGE tager løbende praktikanter ind i ønsket om at tage del i udviklingen af fremtidens folk. Et ansvar, vi tager seriøst og som skal være med til at klæde de studerende godt på til livet efter endt studie. I den forbindelse forsøger vi at skabe et trygt læringsmiljø med plads til individuel udfoldelse.

I efteråret 2021 har Celine, Caroline og Jes udgjort en vigtig del af teamet hos DGE. Som led i deres uddannelser inden for jordbrug, miljø- og kemiteknologi har de haft deres daglige gang hos afdelingerne i henholdsvis Næstved, København og Højbjerg.

Ansvar og spændende arbejdsopgaver

Som praktikant hos DGE når man at stifte bekendtskab med et væld af forskellige arbejdsopgaver. Om sine konkrete arbejdsopgaver fortæller Caroline følgende:

”Jeg har været vidt omkring i forhold til opgaver. Jeg har både deltaget i møder omkring miljøgodkendelse, udført forskellige prøvetagninger i felten og så har jeg også haft forskellige kontorrelaterede opgaver såsom arkivsøgning og udfærdigelse af rapporter”.

De mange arbejdsopgaver er også noget Jes kan nikke genkendende til:

”Noget af det vigtigste, jeg tager med fra mit forløb hos DGE er, at jeg har haft en masse ansvar og fået lov til at prøve så mange forskellige ting. Det har givet mig en fornemmelse for, hvad jeg vil i fremtiden”.

Forventninger til praktikforløbet

Forud for deres tid i DGE har praktikanterne naturligt haft en række forventninger til forløbet. Forventninger om ansvar og nye erfaringer. Jes fortæller eksempelvis, at han har fået langt mere ansvar, end han havde forventet:

”Som praktikant har jeg virkelig hjulpet med mange forskellige typer af opgaver, og jeg føler faktisk, at jeg har kunne bidrage med mere, end jeg havde forventet. Så jeg vil absolut sige, at mine forventninger er blevet indfriet”.

Samme følelse har Celine, der også synes, at forløbet har været givende. Hun fortæller:

”Jeg synes helt klart, at jeg har fået en masse praktisk erfaring, som man ikke får fra selve studiet. Jeg har blandt andet lavet en masse feltarbejde. Så de læringsmål, jeg havde sat inden, er faktisk blevet indfriet”.

DGE som arbejdsplads

I DGE er kulturen præget af frie rammer, hvor de ansatte har stor frihed til at udføre deres arbejde. Det er også noget, praktikanterne har kunne mærke. Da vi bad dem sætte ord på deres syn på DGE som virksomhed, var det temaer som engagement, inklusion og frihed, der blev nævnt.

– ”Jeg synes, DGE er en ret fed virksomhed forstået på den måde, at man virkelig kan mærke, hvor engagerede og passionerede medarbejderne er omkring det, de laver. Og det har været rigtig fedt at være en del af, for jeg har virkelig følt mig inkluderet og på lige fod med alle andre”.

Således fortæller Jes.

Caroline lægger især vægt på den frihed til individuel udfoldelse, man oplever i DGE:

”Jamen når jeg tænker på DGE, så tænker jeg på en virksomhed med enormt meget frihed. Frihed og frie rammer til at arbejde med lige netop det, man finder spændende. Det har været rigtig fedt”.

Spørger man DGE’s regionschef, Jens Bischoff, er praktikanter en vigtig del af DGE:

”Som virksomhed har vi et stort ansvar for at give noget til de unge mennesker og tage del i at uddanne dem. Omvendt kan de også bidrage med mange ting og giver ovenikøbet en masse liv til et kontor. Hvis de så tilmed er opsøgende og har lidt gåpåmod, kan de virkelig få indflydelse på de ting, de lærer hos os. Så jeg vil sige, at vi har fået rigtig meget ud af at have praktikanter i DGE”.

Er du også på udkig efter et praktikvirksomhed, hvor du kan sætte din teoretiske viden i spil og få praktisk erfaring, som styrker din profil? Så tøv ikke med at kontakte Sven Ulrich Bertelsen på tlf. 20 31 17 72 eller mail sub@dge.dk.

Læs mere om tidligere praktikanter og projektarbejde her

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest