Rådgiverteam fundet til Kranparken i Nordhavn

kranparken

Et team bestående af OPLAND, Via Trafik og DGE har vundet projekteringen af Kranparken i Nordhavn, som bliver Nordhavns første større offentlige park på ca. 10.000 m2. Den nye havnepark ligger ud til havnen med ud­sigt til Svanemølleværket og Svane­møllehavnen og skal udvikles sammen med københavnerne og de kommende brugere.

Svanemølleholm i Nordhavn blev før i tiden brugt til at laste og losse grus og stenmaterialer. Men i løbet af de kommende år skal området nu udvikles til et spændende nyt bykvarter omkranset af kanaler og med en stor park på 10.000 m2.

Kranparken, der bliver den første større park i Nordhavn, skal udvikles med de to overordnede temaer by­natur og byliv. Det var opdraget i By & Havns konkurrence til rådgiverne, som blev vundet af et team bestående af OPLAND, Via Trafik og DGE Miljø. Teamet skal stå for at udvikle parken sammen med de fremtidige brugere og i samarbejde med By & Havn. For at finde det endelige design af parken, er der en åben inddragelsesproces hen over foråret og en del af sommeren.

Masterplan illustration af Kranparken

Illustration fra Cobe og Sleths masterplan.

– Det er en spændende opgave, vi har foran os, og vi glæder os til at bevare og udfolde den helt særlige historie, ånd og de markante kendetegn i Kranparken sammen med de kommende brugere og sammen finde ud af, hvordan vi kan få byliv og bynatur til at spille sammen, og skabe et sted med rammer for at bringe bymennesket ”hjem” til naturen.
Peter Juhl, Kreativ Direktør og Founding Partner, Opland.

Bynaturen skal tage afsæt i en vision om mere biodiversi­tet, robusthed, artsforståelse og for­midling, og der skal skabes gode rammer for byliv og ophold. Her bidrager den gode beliggenhed, fortæller Rita Justesen, chef for planlægning og byrum i By & Havn.

– Kranparken har allerede store potentialer i form af placeringen ud til havnen, aftensolen, og de historiske spor fra tiden som industriområde. Nu skal vi sammen med københavnerne finde ud af at udfolde potentialerne, og gøre Kranparken til et sted, der kan benyttes til leg, spil og bevægelse, fordybelse, picnic og ”bløde” aktiviteter – Her skal der være plads til det sanselige, det rolige og blot at være.
Rita Justesen, chef for planlægning og byrum i By & Havn.

Det er visionen, at Kranparkens industrihistorie skal afspejles i designet og i indretningen af parken. To kraner i funktion prydede kajkanten indtil 2001, og de gamle fundamenter fra både kransporet og kranerne kan stadig ses i belægningerne, og langs kajkanten ses togskinner og kajpullerter, der har været anvendt til fortøjning. I juli 2022 blev en tidligere kulkran flyttet til området og placeret langs kajkanten, som skal understøtte og stå som et symbol på Kranparkens kommende udformning.

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest