SlothMøller – en del af Oluf Jørgensen Group og DGE Miljø– og Ingeniørfirma styrker samarbejdet

SlothMoeller-DGE-2-1280x952

SlothMøller A/S er en kendt rådgivende ingeniørvirksomhed fra Sønderborg. De har udbygget og styrket deres strategiske samarbejde med miljørådgivningsvirksomheden DGE, som nu etablerer fast kontor hos SlothMøller. Tilsammen kan de to virksomheder bidrage til at understøtte deres kunders, og herunder især Sønderborg Kommunes, bæredygtighedsstrategier.

 

Tættere på kunderne

SlothMøller og DGE har samarbejdet i mange år, men det seneste år har det været i en strategisk samarbejdsrelation, hvor virksomhederne supplerer hinanden på faglige kompetencer og ressourcer inden for geoteknik og miljø.

 

Hos Sloth Møller har vi kompetencer inden for alle ingeniørfagets spor, herunder også geoteknik og miljø under samme tag. Det betyder, at man som bygherre, arkitekt eller entreprenør kan nøjes med at gå ét sted hen, udtaler tegnestuechef Kim Hansen Krogh.

 

At DGE nu etablerer en afdeling hos os, ser vi som yderst positivt, både for os og vores kunder. Det styrker kommunikationen, effektiviteten og hastigheden af vores samarbejde og vil uden tvivl være til gavn for alle parter, supplerer afdelingschef for Geoteknik & Miljø hos SlothMøller, Peter R. Pallesen.

 

Igennem de sidste 20 år har DGE ydet rådgivning til sønderjyske virksomheder og Sønderborg kommune.  Med det stærke samarbejde med SlothMøller er det oplagt at rykke tættere på kunderne med et fysisk kontor.

Vi har fundet en samarbejdspartner, som vi passer rigtig godt sammen med. Vi supplerer hinanden utroligt godt, og nu står vi endnu stærkere ift. at kunne tilbyde det, som kunderne efterspørger, siger Morten Øland, DGE’s afdelingsleder i Sønderborg.

 

Hjælp til at passe på kommunens ressourcer

Sønderborg kommune har en bæredygtighedspolitik og -strategi, som har miljø som ét ud af fire fokusområder. Det handler bl.a. om natur, forurening, klima­tilpasning og vand. DGE og SlothMøller glæder sig til fortsat at bidrage til at fremtidssikre kommunen og værne om kommunens ressourcer.

 

Som rådgivende ingeniørvirksomhed kan SlothMøller understøtte kundernes, herunder også kommunens interesser i bred forstand ved enten at agere som overordnet bygherrerådgiver eller ved at bidrage med ingeniørfaglig rådgivning på opgaver inden for byggeri og anlæg. Virksomheden råder også over certificerede DGNB-konsulenter, som kan sikre, at kommunens projekter lever op til de nyeste standarder for bæredygtighed i byggeriet.

DGE bidrager eksempelvis med forureningsafværgetekniske løsninger, som i dag ikke findes hos andre rådgivere i området, samt med miljøundersøgelser og forureningsoprensninger i jord, vand, luft og bygningsmaterialer. Det er med til at sikre grundvandet og reducere forureningspåvirkninger på mennesker.

 

Fakta

SlothMøller A/S har siden 2019 været en del af Oluf Jørgensen Group, som har 6 afdelinger på landsplan. Virksomheden tæller 270 medarbejdere, hvoraf de 35 sidder på kontoret i Sønderborg. I virksomheden arbejder man ud fra et ønske om at være totalrådgiveren, som til stor gavn for kunderne har alle ingeniørsporets varer på hylden, herunder også afdelinger for brandrådgivning, bæredygtighed og certificerede statikere.

DGE’s kontor i Sønderborg bliver det 8. på landsplan. DGE’s 70 medarbejdere i Danmark bidrager med kompetencer til den faste bemanding i Sønderborg: Ariel D. Conradsen, som har mere end 10 års erfaring fra en anden miljørådgivningsvirksomhed, og Morten Øland, som har været miljørådgiver hos DGE i 19 år.

 

Kontakt

Morten Øland

Afdelingsleder
2040 8805
mol@dge.dk

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest