Global partner via Inogen

DGE og Inogen Environmental Alliance – et samarbejde på tværs af landegrænser.

 

Inogen er en sammenslutning af  uafhængige rådgivningsfirmaer, som indgår i et verdensomspændende kontornetværk med mere end 5.000 medarbejdere. Vores formål med at indgå i samarbejdet med Inogen er først og fremmest, at vi hermed hurtigt kan tilbyde nye og nuværende kunder rådgivning via lokalkontorer fordelt på 150 lande over hele verden.

DGE og Inogen kan i den sammenhæng tilbyde en meget bred vifte af rådgivningsydelser inden for områderne miljø, sikkerhed og sundhed. Vi kan f.eks. tilbyde ydelser, som vedrører:

 • Due Diligence og audits
 • Geologiske undersøgelser og risikovurderinger
 • Oprensning af forurenede lokaliteter
 • Recipientundersøgelser
 • Vandforsyning og vandindvinding
 • EIA (VVM-redegørelser)
 • EHS (miljø, sundhed og sikkerhed)
 • Renere teknologi og livscyklusanalyser
 • Ledelsessystemer (ISO 9001, 14001 etc.)
 • CSR (ISO 26000)
 • Carbon footprint analyser
 • Liability transfer

 

 

Læs mere om Inogen her.