Global partner

Global partnerDGE og Inogen Environmental Alliance – Et samarbejde på tværs af landegrænser

Inogen er en sammenslutning af  uafhængige rådgivningsfirmaer, som indgår i et verdensomspændende kontornetværk med mere end 4.300 medarbejdere.

Vores formål med at indgå i samarbejdet i Inogen er først og fremmest, at vi hermed hurtigt kan tilbyde nye og nuværende kunder rådgivning via lokalkontorer, som er fordelt over hele verden.

DGE og Inogen kan i den sammenhæng tilbyde en meget bred vifte af rådgivningsydelser inden for områderne miljø, sikkerhed og sundhed. Vi kan f.eks. tilbyde ydelser, som vedrører:

 • Due Diligence og Audits
 • Geologiske undersøgelser og risikovurderinger
 • Oprensning af forurenede lokaliteter
 • Recipientundersøgelser
 • Vandforsyning og vandindvinding
 • EIA (VVM-redegørelser)
 • EHS (miljø, sundhed og sikkerhed)
 • Renere teknologi og livscyklusanalyser
 • Ledelsessystemer (ISO 9001, 14001 etc.)
 • CSR (ISO 26000)
 • Carbon footprint analyser
 • Liability transfer

Kontakt

Kontakt os for mere information om Global partner.

Jens Peter Nielsen
International Direktør
Direkte: +45 2030 1236
Email: jpn@dge.dk