Basistilstandsrapport for Midtjysk Fornikling

Overblik

Kunde

Område

Periode

Pris

Ved opstart, udvidelse, ændring eller ophør af produktionen i en virksomhed, der håndterer relevante farlige stoffer, skal der i forbindelse med miljøgodkendelsen udarbejdes en basistilstandsrapport.

Basistilstandsrapporten er et redskab til at vurdere forureningstilstanden af jord og grundvand for virksomheder, der anvender, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer i deres produktion – og til på sigt at kunne sammenligne tilstanden ved virksomhedens ophør med tidligere tilstand.

Tilpasset løsning

Der kan være stor forskel på, hvad der vurderes at være nødvendigt for den enkelte virksomhed med hensyn til omfanget af en basistilstandsrapport. For nogle virksomheder vil det være tilstrækkeligt at gennemføre enkelte trin – for andre kan processen strække sig over flere.

Trin 1-3

  • Gennemgang og vurdering af relevante farlige stoffer i virksomhedens produktion.
  • Vurdering af behov for yderligere undersøgelser.

Trin 4-6

  • Historisk redegørelse, nuværende og fremtidige aktiviteter, geologiske undersøgelser, konceptuel
    model m.v.
  • Vurdering af behov for undersøgelser og evt. udarbejdelse af oplæg til miljøundersøgelser.

Trin 7-9

  • Miljøundersøgelse af jord og grundvand.
  • Risikovurdering og afrapportering (basistilstandsrapport).

IE-Direktivet

Det nye EU direktiv trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 og medførte ændringer af bl.a. Miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven. Disse lovændringer gav afsmitning i en lang række bekendtgørelser, herunder Godkendelsesbekendtgørelsen (§14). Heraf fremgår det, at bilag 1-virksomheder skal udarbejde en basistilstandsrapport, når virksomheden anvender, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, der kan give anledning til forurening af jord og grundvand.

Basistilstandsrapport for Midtjysk Fornikling

“I forbindelse med at vi skulle udfærdige en basistilstandsrapport, kontaktede vi DGE for rådgivning om forløbet og efterfølgende gennemførelse. Vi oplevede samarbejdet med alle medarbejderne hos DGE som meget professionelt og kompetent. Dette selvom vi var under et vist tidspres. Vi har fået et produkt, som vi selv kan anvende, og som fuldt ud lever op til kravene hos myndighederne.”

Dorthe Jensen, miljøchef
Midtjysk Fornikling

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest