Råstofindvinding

Med DGE på sidelinjen er din virksomhed i trygge hænder. Vi tilbyder totalrådgivning inden for hele spektret af råstofområdet, og vi hjælper særligt råstofindvindere med alt fra kortlægning til tilladelser og myndighedskontakt. 

 

Som råstofindvinder er der meget, du skal tage højde for i forhold til at drive og skabe fremdrift i virksomheden. DGE kan hjælpe dig gennem hele eller dele af processen, når der skal handles og træffes afgørende beslutninger.

 

Vi hjælper dig blandt andet med

• Råstofkortlægning
• Grave-/efterbehandlingsplaner
• Myndighedskontakt

Ansøgninger om

• tilladelse til indvinding af råstoffer
• nye arealer til råstofplan
• modtagelse af returjord (§52)
• landzonetilladelser
• vandindvindingstilladelse, nedsivningstilladelse, vejadgang m.v.

 

Rådgivning fra A til Z
Når du skal grave efter nye råstoffer, kan DGE hjælpe dig med tilladelsen og dokumentation for, at der findes en råstofressource på arealet. Vi kan kortlægge og afgrænse indvindingsmulighederne samt udarbejde den påkrævede grave- og efterbehandlingsplan, der skaber overblik for alle berørte og finder de gode løsninger, der gavner forretningen og miljøet.
Derudover kan vi varetage hele myndighedskontakten, hvor vi blandt andet bistår med udarbejdelse af en korrekt ansøgning, heriblandt kravet om VVM og en eventuel miljøkonsekvensredegørelse.

DGE skaber – med andre ord – de bedste forudsætninger for, at dit projekt kommer nemt og effektivt i mål.

Kontakt

Kontakt os for mere information om Råstofindvinding.

Jytte Gert Simonsen
Projektchef, Civilingeniør (kemi)
Direkte: +45 2928 0626
Email: jgs@dge.dk

Michael Zimmermann
Seniorprojektleder, Civilingeniør
Direkte: +45 6155 0743
Email: miz@dge.dk