Råstofindvinding

Med DGE på sidelinjen er din virksomhed i trygge hænder. Vi tilbyder totalrådgivning inden for hele spektret af råstofområdet, og vi hjælper særligt råstofindvindere med alt fra kortlægning til tilladelser og myndighedskontakt. 

Som råstofindvinder er der meget, du skal tage højde for i forhold til at drive og skabe fremdrift i virksomheden. DGE kan hjælpe dig gennem hele eller dele af processen, når der skal handles og træffes afgørende beslutninger.

Vi har mange års erfaring og stærke kompetencer inden for bl.a:

  • Ansøgning om gravetilladelse
  • Grave-/efterbehandlingsplaner
  • Ansøgning om vandindvindingstilladelse, nedsivningstilladelse, vejadgang, landzonetilladelse mv.
  • Myndighedskontakt og afklaring af myndighedsforhold
  • Miljøkonsekvensvurderinger
  • Ansøgning om modtagelse af returjord (§52)

 

Råstofrådgivning fra A til Z

Når du skal grave efter nye råstoffer, kan DGE hjælpe dig med tilladelsen og dokumentation for, at der findes en råstofressource på arealet. Vi kan kortlægge og afgrænse indvindingsmulighederne samt udarbejde den påkrævede grave- og efterbehandlingsplan, der skaber overblik for alle berørte og finder de gode løsninger, der gavner forretningen og miljøet.

Derudover kan vi varetage hele myndighedskontakten, hvor vi blandt andet bistår med udarbejdelse af en korrekt ansøgning, heriblandt kravet om VVM og en eventuel miljøkonsekvensredegørelse.

DGE skaber – med andre ord – de bedste forudsætninger for, at dit projekt kommer nemt og effektivt i mål.

Kontakt

Kontakt os for mere information om Råstofindvinding.

Michael Zimmermann
Seniorprojektleder, Civilingeniør
Direkte: +45 6155 0743
Email: miz@dge.dk

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk