Miljøteknisk rådgivning for Q8

Overblik

Kunde

Område

Periode

Pris

DGE er miljøteknisk rådgiver for Q8, der er et af Danmarks største benzinselskaber, og hvis hovedbeskæftigelse består af salg og distribution af olieprodukter med tilhørende service. 

Q8 er fuldt bevidst om, at virksomheden sælger og distribuerer produkter, som ved uheldig omgang kan påføre miljøet betydelig skade. Som et miljøbevidst selskab forholder Q8 sig løbende til at skåne og værne om miljøet i videst muligt omfang.

DGE har gennem de sidste 20 år rådgivet Q8 i en lang række forskellige sager. Hovedparten af opgaverne vedrører undersøgelser og oprensning af jord- og grundvandsforureninger med olieprodukter i forbindelse med uheld, spild eller utætte installationer.

Undersøgelserne omfatter alt fra indledende akutte tiltag til at minimere en skades omfang, til undersøgelser for at klarlægge omfanget af skaden og de miljømæssige konsekvenser. Det miljøtekniske arbejde udføres altid med størst mulig hensynstagen til den fortsatte drift af den enkelte servicestation.

Udover miljøundersøgelser og forureningsoprensninger omfatter DGEs rådgivning også miljøopgraderinger og renoveringer af servicestationer.

Læs mere om forureningsundersøgelser her.

Kontaktpersoner

Morten Øland - Kontorleder hos DGE Sydjylland og Fyn

Morten Øland

+45 2040 8805
mol@dge.dk

Vi sidder klar!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest