Forureningsundersøgelse

Jord & Grundvand

Vores bidrag til en grønnere verden​

Forureningsundersøgelse

Hos DGE er vi specialister i at udføre undersøgelser af forurening i jord og grundvand – både for private, entreprenører, offentlige myndigheder m.fl. Det gælder både i forbindelse med kortlægning af muligt forurenede områder og mere omfattende undersøgelser. Så uanset om I har brug for undersøgelse af tidligere eller nuværende aktiviteter, kan vi hjælpe.

Med mere end 30 års erfaring på området og et indgående kendskab til lovgivningen og de danske myndigheder, kan vi udarbejde undersøgelsesoplæg, der både tilsigter at belyse forureningssituation og begrænse eventuelle miljøpåvirkninger samt økonomiske konsekvenser ved forurening.

Det kan for eksempel være i forbindelse med basistilstandsrapporter, ombygning og/eller ændring af produktioner, eller når I skal indhente nye miljøgodkendelser. I tilfælde af at I står over for en udvidelse, kan vi samtidig håndtere jorden og undersøge, hvorvidt grunden er kortlagt.

Hvordan udfører vi en forureningsundersøgelse?

En forureningsundersøgelse inkluderer blandt andet, at vi iværksætter historiske undersøgelser baseret på interviews, en gennemgang af relevant historisk materiale fra offentlige sagsarkiver, tekniske undersøgelser som eksempelvis boringer, poreluftmålinger m.v. de steder på grunden, hvor der findes potentielle kilder til forurening.

Er der tale om forurening af en eller flere bygninger, kan du læse mere her.

Risikovurdering

Hvis vi på baggrund af vores forureningsundersøgelse konkluderer, at der er tale om forurenede områder, foretager vi en risikovurdering. Den indeholder blandt andet en vurdering af forureningens mulige risiko for indeklimaet i eventuelle boliger eller erhverv på grunden.

Med den ved hånden får du et samlet overblik over, hvordan forureningen skal håndteres.

Oprensning

Ønsker du hjælp til oprensning af forureningen på grunden, har vi ligeledes stor erfaring med at vælge de rigtige løsninger og rense grunden op til det nødvendige niveau, så du kan komme videre med dit projekt.

Læs mere om oprensning af forurenet jord.

DGE varetager under hele forløbet kontakten til myndighederne og andre involverede parter. Dermed sikrer vi, at alle gældende lovkrav overholdes, så du er bedst muligt stillet.

Kontaktpersoner

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer