Forureningsundersøgelse

Hos DGE er vi specialister i at udføre undersøgelser af forurening i jord og grundvand. Det drejer sig om alt fra kortlægning af muligt forurenede områder til mere omfattende undersøgelser.

Har I har mistanke om forurening i jord og grundvand, hjælper vi med at gennemføre forureningsundersøgelser. Det gælder uanset, om I har brug for undersøgelser af tidligere eller nuværende aktiviteter.

Det kan f.eks. være i forbindelse med basistilstandsrapporter, ombygning og/eller ændring af produktioner, eller når I skal indhente nye miljøgodkendelser. Står I over for en udvidelse, kan vi samtidig håndtere jorden og finde ud af, om grunden er kortlagt.

Undersøgelser af forurenet jord og olietanke

  • Historiske undersøgelser på baggrund af interviews og relevant historisk og teknisk materiale
  • Tekniske undersøgelser af de steder, hvor der er mistanke om forurening, f.eks. boringer og poreluftmålinger
  • Orienterede undersøgelser
  • Afgrænsende undersøgelser
  • Undersøgelser ifm. olietanke

 

Er der tale om forurening af bygninger kan du læse mere om her.

Forurening og risikovurdering

Er der tale om forurenede områder, foretager vi en risikovurdering. Den indeholder bl.a. en vurdering af forureningens potentielle risiko for indeklimaet i eventuelle boliger eller erhverv på grunden. Med den ved hånden får du et samlet overblik over, hvordan forureningen skal håndteres. Skal den f.eks. overlades til naturlig nedbrydning, eller kræver den afværgetiltag eller monitering.

DGE varetager under hele forløbet kontakten til myndighederne og andre involverede parter. Det er for at sikre, at alle gældende lovkrav overholdes. På den baggrund opstiller vi det bedste scenarie for dig.

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

Verdensmål 6 - Rent vand og sanitet Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion Verdensmål 14 - Livet i havet

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt os for mere information om Forureningsundersøgelse.

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk