Miljøundersøgelse af bygninger

Bygningsforurening

Vores bidrag til en grønnere verden​

Miljøundersøgelse af bygninger

DGE hjælper store såvel som mindre private og offentlige virksomheder med at foretage bygningsundersøgelser inden renovering eller nedrivning.

Hos DGE kan vi være jeres hjælpende hånd ved at foretage en bygningsundersøgelse samt lave en bygningskortlægning for miljøskadelige stoffer som PCB, tungmetaller, asbest og PAH.

Når I står over for et nedrivningsarbejde eller et renoveringsprojekt, kan DGE rådgive jer gennem hele processen. Vi kan stå for projektstyringen eller blot være involveret i dele af forløbet. Det afhænger af jeres behov.

Bygningsundersøgelse for miljøfarlige stoffer

Hos DGE kan vi sikre, at forurening ikke spredes til områder, der ikke er involveret i renoveringen:

  • Vi tager prøver i forbindelse med nedrivninger og renoveringer
  • Vi foretager analyser af byggematerialer med miljøfarlige stoffer og præsenterer resultaterne i en overskuelig rapport
  • Vi giver jer en håndteringsplan med forslag til, hvordan I skal håndtere de forurenede materialer
  • Vi udarbejder en plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Heri præsenterer vi forholdsregler, som I med fordel kan tage i arbejdet med de forurenede materialer
  • Vi gennemfører indeklimamålinger
  • Vi fører tilsyn og sikrer, at alle regler og love bliver overholdt af de entreprenører, der hyres ind
  • Vi er med i opstartsfasen og holder møder med de involverede parter. Her informerer vi om, hvad I skal være særligt opmærksomme på i arbejdet
  • Vi holder foredrag, deltager i infomøder og fyraftensarrangementer, hvor vi gør jer klogere på, hvilke stoffer I arbejder med til daglig, og hvilke forbehold I kan tage i arbejdet
 

Vi hjælper desuden med forureningsundersøgelser og oprensning af forurening i jord og grundvand.

Hvordan foregår en bygningsscreening?

Når DGE hjælper jer med bygningsundersøgelser, ligger vi vægt på, at I får en overskuelig byggeøkonomi. Samtidig sørger vi for, at arbejdet foregår efter de gældende regler på området, således at de folk, der arbejder på opgaven ikke bliver udsat for påvirkning af miljøskadelige stoffer.

Kontaktpersoner

Rikke Syndergaard - Projektchef i DGE

Rikke Syndergaard

+45 2630 7015
ris@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer