Oprensning af forurenet jord

Jord & Grundvand

Vores bidrag til en grønnere verden​

Oprensning af forurenet jord

DGE hjælper med oprensning af forurening i jord og grundvand. Vi sørger for, at forurening hurtigt fjernes, så I kan komme videre med jeres projekt. 

Hos DGE har vi flere års erfaring med at oprense jordforurening. Vi udfører de nødvendige afværgeforanstaltninger for helt eller delvist at fjerne forurening.

Måske har I vundet en opgave, hvor håndtering af forurening er en del af udbuddet, eller måske er I i gang med et projekt, hvor I uventet er stødt på forurening og har brug for akut hjælp til at håndtere forureningen. Uanset hvad, kan DGE hjælpe jer i processen.

Oprensning af forurenet jord og grundvand

Når der skal oprenses efter en jordforurening, er afgravning og bortkørsel af jord ofte den hurtigste løsning. For at sikre, at forureningen påvirker jeres arbejde mindst muligt, udarbejder vi hurtigt, i samarbejde med myndigheder og bygherre mfl., en plan for tiltag og håndtering.

Vi hjælper jer sikkert gennem hele afværgeprocessen. Det betyder, at vi håndterer alt fra myndighedsbehandling, tilsyn og analysedokumentation til udarbejdelse af den afsluttende dokumentationsrapport:

  • Vi udfører tilsyn med opgravning af den forurenede jord
  • Vi indhenter de nødvendige tilladelser, f.eks. hvis I skal flytte forurenet jord
  • Vi finder egnede deponeringsmuligheder
  • Vi udformer en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og afdækker de risici, der er ved at håndtere forurenet jord
  • Vi udarbejder den nødvendige dokumentation
  • Vi sørger for dialogen med myndighederne, så alle regler bliver overholdt

Sådan oprenser vi forurening

Når DGE står for oprensningen af en forurening, sker det på den bedst mulige måde ud fra både et økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Vi finder den løsning, der er økonomisk mest fordelagtig og hjælper jer med at besvare centrale spørgsmål som: Hvad koster det at fjerne forureningen? Hvor kan vi aflevere jorden? Er det muligt at aflevere jorden tæt på? Alt sammen med henblik på, at I kan gennemføre projektet hurtigst muligt.

DGE varetager under hele forløbet kontakten til myndighederne og andre involverede parter. Det er for at sikre, at alle gældende lovkrav overholdes. På den baggrund opstiller vi det bedste scenarie for dig.

Kontaktpersoner

Morten Øland - Kontorleder hos DGE Sydjylland og Fyn

Morten Øland

+45 2040 8805
mol@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer