Oprensning af forurenet jord

DGE hjælper med oprensning af forurening i jord og grundvand. Vi sørger for, at forurening hurtigt bliver fjernet, så I kan komme videre med jeres projekt.

Hos DGE har vi flere års erfaring med at oprense jordforurening. Vi udfører de nødvendige afværgeforanstaltninger for helt eller delvist at fjerne forurening.

Måske har I vundet en opgave, hvor håndtering af forurening er en del af udbuddet, eller måske er I i gang med et projekt, hvor I uventet er stødt på forurening og har brug for akut hjælp til at håndtere forureningen. Uanset hvad, kan DGE hjælpe jer i processen.

 

Oprensning af forurenet jord og grundvand

Når der skal oprenses efter en jordforurening, er afgravning og bortkørsel af jord ofte den hurtigste løsning. For at sikre, at forureningen påvirker jeres arbejde mindst muligt, udarbejder vi hurtigt, i samarbejde med myndigheder og bygherre mfl., en plan for tiltag og håndtering.

Vi hjælper jer sikkert gennem hele afværgeprocessen. Det betyder, at vi håndterer alt fra myndighedsbehandling, tilsyn og analysedokumentation til udarbejdelse af den afsluttende dokumentationsrapport:

  • Vi udfører tilsyn med opgravning af den forurenede jord
  • Vi indhenter de nødvendige tilladelser, f.eks. hvis I skal flytte forurenet jord
  • Vi finder egnede deponeringsmuligheder
  • Vi udformer en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og afdækker de risici, der er ved at håndtere forurenet jord
  • Vi udarbejder den nødvendige dokumentation
  • Vi sørger for dialogen med myndighederne, så alle regler bliver overholdt

 

Sådan oprenser vi forurening

Når DGE står for oprensningen af en forurening, sker det på den bedst mulige måde ud fra både et økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Vi finder den løsning, der er økonomisk mest fordelagtig og hjælper jer med at besvare centrale spørgsmål som: Hvad koster det at fjerne forureningen? Hvor kan vi aflevere jorden? Er det muligt at aflevere jorden tæt på? Alt sammen med henblik på, at I kan gennemføre projektet hurtigst muligt.

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

Verdensmål 6 Rent vand og sanitet Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktionVerdensmål 14 - Livet i havetVerdensmål 15 - Livet på land

 

 

Kontakt

Kontakt os for mere information om Oprensning af forurenet jord.

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk