Bygherrerådgivning

Byggerådgivning

Vores bidrag til en grønnere verden​

Bygherrerådgivning

Som bygherre har det stor betydning for dig, at projektet kommer rigtigt fra start. Derfor bør du vælge en rådgiver til at sikre, at dine interesser varetages gennem hele projektet.

Bygherrerådgivning er et samarbejde mellem bygherren, rådgiveren og byggeriets øvrige parter omkring en lang række ydelser i forbindelse med at gennemføre byggeriet. Hos DGE har vi mange års erfaring med bygherrerådgivning – både inden for total-, hoved- og fagentrepriser.

Bygherres pligter

DGE tilbyder bygherrerådgivning ved større og mindre projekter. Bygherrer har en række pligter blandt andet beskrevet i bekendtgørelsen nr. 117 om bygherrens pligter, herunder udpegning af koordinatorer og anmelde byggepladsen til arbejdstilsynet. Disse pligter kan uddelegeres til DGE, selvom bygherre i sidste ende er den ansvarlige. DGE kan stå for de lovpligtige krav til bygherre overholdes.

DGE har adskillige års erfaring med at give bygherre den rette rådgivning, herunder sikre at entreprenører og underleverandører lever op til de lovmæssige krav både med RUT, identifikation af firmabiler, værnemidler, lovpligtige eftersyn af materiel, lovpligtige uddannelser og anmeldelse, karakterisering og håndtering af bygge- og nedrivningsaffald, herunder den lovpligtige screening.

Vi kan derudover trække på vores erfaring fra samarbejde om arbejdsmiljø med entreprenører og øvrige virksomheder under arbejdet som bygherrerådgiver.

Bygherrerådgivningsprocessen

Idéoplæg og idéudvikling

Idéoplægget er vores første bearbejdning af dine tanker, idéer og behov med henblik på at beslutte opgavens realisering.

Anlægsprogram

Anlægsprogrammet udarbejder vi på grundlag af idéoplægget. Det er en sammenfatning af alle de ønsker og behov, du har som kunde. Her afklarer vi også de eksisterende forhold, såsom kloak og elforsyning, geologiske-, arealmæssige- og juridiske forhold samt statslige og kommunale myndighedskrav.

Projektering

I projekteringsfasen fastlægger vi opgaven entydigt, så den danner grundlag for en byggetilladelse og den videre projektering af myndighedskrav.

Udbud og licitation

I udbud- og licitationsfasen hjælper vi bygherre med at udarbejde det ønskede udbudsmateriale, som passer til opgaven samt sende det i licitation.

Et fyldestgørende udbudsmateriale er afgørende for en god byggeproces og det fremtidige samarbejde med entreprenøren. Det er dermed vigtigt, at materialet er både fyldestgørende og struktureret. Mangler og uklarheder i kan medføre, at der dukker uventede problemstillinger op, hvilket kan medføre yderligere ekstraarbejder for bygherre og mere omkostninger. 

Ligeledes skal der være en beskrivelsen af specifikke krave til tolerancer og kvalitetssikring, så tilbudsgiver får et klart billede af, hvad der skal leveres.

Udførelse

Under selve udførelsen fører vi tilsyn med, hvordan byggeriet udføres, ligesom vi kontrollerer mulige projekt-rådgivere.

Aflevering

Den dag, hvor entreprenøren overdrager bygningen til bygherre, kaldes afleveringsforretning. Her afklarer vi alle ikke-afklarede forhold, inkl. en mangelgennemgang.

Vi udarbejder en afleveringsprotokol, hvor eventuelle bemærkninger til byggeriet fremgår. Bygherre (rådgiver) indkalder derefter byggeriets parter til 1- og 5-års gennemgang.

For os er det vigtigt med en professionel og tæt dialog gennem hele processen, ligesom det er vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte byggeri.

 

Kontaktpersoner

Jørgen Bonde Vendelbo - Projektleder hos DGE

Jørgen Bonde Vendelbo

+45 6161 2288
jbv@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer