Bæredygtighedsgennemgang

Klima og bæredygtighed

Bæredygtighedsgennemgang

Vi hører efterhånden dagligt om både klimaforandringer, tab af biodiversitet og knappe ressourcer og om, hvordan bæredygtighed og CO2-belastningen er blevet centrale konkurrenceparametre. 

Er din virksomhed klædt på til det?

Fælles for os alle er, at vi skal alle tage et grønt ansvar, men som virksomhed kan det være svært at vide, hvor man skal starte. Derfor hjælper DGE virksomheder med at tage del i den grønne omstilling.

Hos DGE indleder vi som udgangspunkt altid med en gratis bæredygtighedsgennemgang. Herefter er det op til jer at vælge, om samarbejdet skal forsætte, så I kan blive endnu bedre.

Vælg mellem

  • en gratis bæredygtighedsgennemgang
  • en grøn forretningsplan (light)
  • en grøn forretningsplan, bæredygtighedsstrategi eller ESG-rapport

Gratis bæredygtighedsgennemgang

Målet med den gratis bæredygtighedsgennemgang er helt konkret, at gennemgangen giver jer konkrete initiativer, der kan bære jer videre i den grønne omstilling. 
 
Efter selve bæredygtighedsgennemgangen kan I vælge at afslutte samarbejdet, men I har også mulighed for, at lade DGE hjælpe jer med selve udførelsen af initiativerne – herunder blandt andet søge en grøn pulje som tilskud til rådgiverhjælp.

Grøn forretningsplan (light)

Efter en bæredygtighedsgennemgang arbejder vi videre mod en egentlig grøn forretningsplan. DGE gennemfører – i dialog med jer – en workshop om bæredygtighed for relevante ledere og medarbejdere. Her vil virksomheden blive præsenteret for forskellige bæredygtighedsbegreber og blive klogere på, hvad disse betyder for virksomheden.

På baggrund af workshoppen vil DGE udarbejde en grøn forretningsplan (light). Den grønne forretningsplan indeholder dels en baseline for virksomhedens arbejde med bæredygtighed og dels en række konkrete initiativer for de næste grønne tiltag.

En light udgave af en grøn forretningsplan er typisk en plan på 3 – 7 sider, som vil præsentere jeres virksomhed samt fremhæve de verdensmål, som er særligt relevante for jer. For hvert af de udvalgte verdensmål laves en kort beskrivelse af baseline samt en række handlinger, som kan være næste grønne initiativ.

Grøn forretningsplan, bæredygtighedsstrategi eller ESG-rapport

Vælger I denne løsning, får I en længere og mere dybdegående forretningsplan.

Den grønne forretningsplan kan desuden udformes som en egentlig strategi eller ESG-rapport. Den tager afsæt i en mere grundig bæredygtighedsgennemgang, der omfatter en fysisk gennemgang af virksomheden samt en dialog med relevante nøglepersoner.

Herefter gennemføres en workshop om bæredygtighed for relevante ledere og medarbejdere. Her vil virksomheden blive præsenteret for forskellige begreber og blive klogere på, hvad disse betyder for virksomheden.

Workshoppen vil blive efterfulgt af endnu en workshop for den øverste ledelse med henblik på at fastsætte og prioritere strategiske målsætninger.

Den grønne forretningsplan vil være en mere grundig variation af light-udgaven, og den vil blandt andet præsentere jeres virksomhed og de verdensmål, som er særligt relevante for jer. For hvert af de udvalgte verdensmål laves en kort beskrivelse af baseline samt en række handlinger, som kan være næste grønne initiativ.

Vi tager udgangspunkt i, hvor I er i dag – uanset om I allerede er begyndt eller endnu ikke har fået startet.

Vil du høre mere om dine muligheder?

Så kontakt vores markedschef for grøn omstilling Birgitte Krebs Schleemann.

Kontaktpersoner

Birgitte Krebs Schleemann

+45 2212 9949
bks@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer