Grønne indkøb

Klima og bæredygtighed

Grønne indkøb

Vidste du, at op mod 70% af CO2-belastningen kan henledes til indkøb af varer og tjenesteydelser? Derfor kan du med både små og større ændringer være med til både at styrke din virksomheds grønne profil og bidrage til klimamålsætningen gennem dine indkøb.

I DGE er vi eksperter i at arbejde med alle aspekter inden for grønne indkøb. Derfor kan vi være jeres sparringspartner gennem hele udbudsprocessen.

Vi har mange års praktisk erfaring med grønne, bæredygtige og cirkulære udbud/indkøb fra kommune – hvad enten det er på det strategiske niveau, de daglige grønne udbud, pilotprojekterne eller kompetenceløfte.

Grønne indkøb og strategi

Hos DGE kan vi være jeres samarbejdspartner, når I vil udarbejde en strategi for de grønne indkøb. Vi tilbyder hjælp til at afklare, hvad jeres strategi skal indeholde, synliggørelse af indkøbenes bidrag til den grønne omstilling samt til konkret at udforme strategien. Vi hjælper jer igennem hele eller dele af processerne afhængig af jeres behov:

 • vi samarbejder med jer om klarlægning af strategiske mål
 • vi skriver strategien i tæt dialog med jer
 • vi samarbejder med jer om implementering af strategien

 

I løbet af processen lægger vi især vægt på, at I får en masse gode ideer og bliver afklaret om, hvad I ønsker, jeres strategi skal indeholde. Det er vigtigt for os, at vi opretholder en tæt dialog, så strategien afspejle jeres egne ambitioner og dermed – også på sigt – bidrager til den grønne omstilling.

Rejsehold for grønne udbud

DGE vil gerne være jeres samarbejdspartner, når det gælder de grønne indkøb. Vi tilbyder rådgivning, hvad end det er konkrete grønne input til udbuddene eller mere ambitiøse pilotprojekter, der omfatter et udbud, udvidede markedsdialog og en intern proces for at klargøre organisationen på den kommende indkøbsaftale. Vi:

 • samarbejder med jer om afklaring af ambitionerne og potentialer for det konkrete udbud
 • hjælper med kortlægning af praksis
 • kommer med grønne, bæredygtige og/eller cirkulære kriterier til udbuddet
 • planlægger og deltager gerne i markedsdialogen med tilbudsgivere om det grønne samt hjælper med udvælgelse af vinderen af udbuddet
 • planlægger og deltager gerne i brugergrupper og andre en intern proces for at forberede organisationen på det grønne i den nye indkøbsaftale
 • kommer gerne med forslag til ændring af praksis og vaner for at fremme de grønne indkøb
 • bidrager gerne som projektleder ved pilotprojekter

 

I DGE vil vi gerne arbejde i tæt dialog med jer, og vi hjælper gerne med alle opgaver eller delopgaver afhængig af, hvad der giver bedst mening for jer.

Kompetenceløft

I DGE kan vi jeres sparringspartner og dermed give jeres virksomhed et kompetenceløft, så I kan gøre jeres indkøb mere grønne. Vi tilbyder kompetenceløft:
 
 • inden for cirkulær økonomi og cirkulære indkøb
 • inden for verdensmålene og bæredygtige indkøb
 • i grønne indkøb og brug af miljømærker


Læs mere om grønne forretningsplaner her.

Kontaktpersoner

Marlene Thormann

+45 5150 5898
mat@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer