Klimaregnskab

Klima og bæredygtighed

Vores bidrag til en grønnere verden​

Klimaregnskab

Flere og flere virksomheder mødes i dag af krav fra blandt andet deres kunder om klimaregnskab og virksomhedens carbon footprint. Men hvad betyder det konkret for dig, og hvad mener vi, når vi siger scope 1, 2 og 3?

Et klimaregnskab er en kortlægning af en virksomheds klimaaftryk. Det er en oversigt over klimabelastningen, der kan hjælpe med at sætte fokus på, hvor man bør sætte ind for at reducere klimabelastningen.

Carbon footprint er et samlet udtryk for det klimaaftryk, man som virksomhed afgiver. Klimaaftrykket regnes i CO2-ækvivalenter, der består af CO2 og andre drivhusgasser.

GHG er en forkortelse af Greenhouse Gas Protocol, som er en internationalt anerkendt standard for beregning af virksomheders CO2-udledning, der inddeler klimabelastningen i 3 kategorier (scopes). Der skelnes her mellem både direkte og indirekte udledninger.

Scope 1   Direkte egen udledning          CO2-udledning fra egen produktion og transport (egne biler)

Scope 2   Indirekte udledning                CO2-udledning forårsaget af øvrig (indkøbt) energiforbrug

Scope 3   Alle indirekte udledninger       CO2-udledning fra indkøb, transport, leverandører mv.

Hos DGE kan vi hjælpe dig med at beregne og evaluere din virksomheds carbon footprint på en gennemsigtig og troværdig måde og i overensstemmelse med relevante standarder. Dette inkluderer blandt andet beregning af dit klimaaftryk i scope 1, 2 og 3 i henhold til GHG-protokollen.

Klimaregnskab

Hos DGE hjælper vi din virksomhed med klimaregnskabet, hvad end det er jeres første, eller noget I allerede har stiftet bekendtskab med før. Vi hjælper blandt andet med at

  • afgrænse, hvad der skal med i klimaregnskabet, og hvad der skal udlades
  • udvælge scope 3 udledninger, som indtænkes i regnskabet
  • indsamle data
  • udvælge emissionsfaktorer – udvælge datakilde til omregning til klimaeffekt
  • beregne klimaaftrykket eller carbon footprint
  • udarbejde en klimarapport
  • fastsætte klimamål og handleplan
  • udarbejde en konkret klimastrategi

 

Fastsættelse af klimamål, handleplan og udarbejdelse af klimastrategi sker i tæt dialog med jer, så disse kan afspejle jeres ambitioner og bidrag til reduktion af klimapåvirkningen. På denne måde bliver I også selv afklaret omkring, hvad selve strategien skal indeholde. Vi hjælper med alle opgaver afhængigt af jeres behov.

Kontaktpersoner

Birgitte Krebs Schleemann

+45 2212 9949
bks@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer