Livscyklusvurdering og miljøvaredeklarationer

Klima og bæredygtighed

Livscyklusvurdering og miljøvaredeklarationer

I DGE arbejder vi målrettet for at gøre en forskel for miljøet. Dette sker blandt andet gennem livscyklusvurdering og miljøvaredeklarationer.

Hvad er en LCA?

En livscyklusvurdering (LCA) er en analysemetode, der anvendes til at vurdere de påvirkninger, miljøet udsættes for igennem et produkts livscyklus – fra det fremstilles til det ikke længere bruges og i stedet ender som affald (også kaldet fra vugge til grav).

Begrebet vugge til vugge (genbrug) bygger i stedet på idéen om, at når et produkt er udtjent, ender det ikke blot som affald, men kan benyttes i fremstillingen af andre produkter. Ganske enkelt handler det om, at vi skal bevæge os væk fra ”brug-og-smid-væk”-mentaliteten, der resulterer i tonsvis af affald hver eneste dag.

Hvad gør DGE?

DGE hjælper dig med at analysere dit produkt eller din virksomhed og beregner dets miljøpåvirkning i et livcyklusperspektiv. Denne viden kan så bruges til at gøre en forskel, idet livcyklusanalyser blandt andet bruges til at illustrere udledning af kuldioxid og andre drivhusgasser, brug af jord- og vandressourcer og forskellige typer forurenede stoffer fra råstofindvinding.

Hvad skal du være opmærksom på?

Udviklingen af software, databaser og standarder har gjort livscyklusvurderinger så omkostningseffektive, at det i dag er en selvfølge for de fleste at analysere deres forretning og produkt i et livscyklusperspektiv. Krav og forventninger fra kunder og samfund stiger ligeledes, hvilket yderligere styrker vigtigheden af at skabe forbedringer både internt og eksternt.

Mange kender ofte deres egen påvirkning lokalt, men for de fleste virksomheder er den største miljøbelastning ikke i forbindelse med eget anlæg. Derfor bliver det mere og mere tydeligt, at forretningens produktudvikling samt forretnings- og indkøbsprocesser er centrale i miljøarbejdet.

Livscyklusvurderinger er med til at synliggøre dette på en overskuelig måde for at skabe opmærksomhed såvel som engagement.

Hvad er en EPD, og hvordan bruges den?

EPD står for Environmental Product Declaration eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk. Den udgør et dokument med oplysninger om et produkts indvirkning på miljøet, fasen for endt levetid samt dets potentiale for henholdsvis genbrug, genvinding og genanvendelse. 

Oplysningerne gør derudover, at du nemt kan sammenligne forskellige materialer og produkter med hinanden. For at vurdere, hvor bæredygtigt et produkt er, er det essentielt at vurdere alle faser, produktet gennemgår i sin livscyklus.

Kontaktpersoner

Amalie Bjerregaard Andersen - Projektleder hos DGE

Amalie Bjerregaard Andersen

+45 2061 5935
ama@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer