Miljø Due Diligence

Miljø Due Diligence

Vores bidrag til en grønnere verden​

Miljø Due Diligence

DGE hjælper erhvervslivet og fonde med at udføre miljømæssig due diligence, hvor vi identificerer mulige risici i forbindelse med handler. Samtidig kan vi assistere, hvis I har brug for en vurdering af tilstanden af jeres virksomhed.

Hos DGE er vi specialister i at gennemføre miljømæssig due diligence og gennemgå mulige problemstillinger, der kan udgøre en økonomisk risiko. Det gælder uanset, om I overvejer at sælge eller købe en ejendom, eller om I har brug for en vurdering af jeres virksomheds eller ejendoms tilstand. I processen samarbejder vi med alle involverede parter, idet omfang du som kunde ønsker.

Tilstandsvurdering ved køb og salg af ejendomme

Inden I ønsker at købe eller sælge en ejendom, er det ofte en god ide at få undersøgt den pågældende ejendom med henblik på at få identificeret mulige risici. Vi kan hjælpe jer i hele processen:

  • Desktop-undersøgelse: Vi foretager en indledende undersøgelse på baggrund af eksisterende open source informationer. Herudover kan vi også foretage en overordnet observation af ejendommen.
  • Fase 1: Vi besøger virksomheden. Her gennemgår vi alt det, som den indledende undersøgelse ikke dækkede, herunder samtale med udvalgte medarbejdere og gennemgang af specifikt materiale. På baggrund af den indhentede information udarbejder vi en statusrapport og giver anbefalinger til evt. undersøgelser, I bør få lavet. Det kan f.eks. være, at vi vurderer, at der skal laves en bygningsscreening, eller at jord- og grundvandsforhold skal undersøges.
  • Fase 2: Såfremt I er interesseret i at gå videre, vil evt. forslag til undersøgelser blive prissat. Vi gennemfører de konkrete undersøgelser og udtager herved de nødvendige prøver. Når resultatet at undersøgelserne foreligger, præsenterer vi jer for resultaterne i en rapport, sammen med en vurdering af hvorvidt evt. fundne forureninger udgør en risiko.
  • Fase 3: Hvis vi i forbindelse med undersøgelsen finder forurening der udgør en risiko, kan vi udarbejde et budget, der giver jer et overblik over, hvad fjernelsen af forurening kommer til at koste. Herefter kan I tage stilling til, om I ønsker at få renset den eventuelle forurening op.

 

Hvor lang tid processen tager, er meget individuelt. Det afhænger af, hvor mange af ovenstående faser I ønsker at få gennemført. Som et eksempel, så kan vi have den indledende desktop undersøgelse klar på få dage.

EDD af jeres virksomhed

Vi har ikke blot erfaring med at udføre en miljørelateret due diligence i forbindelse med en handel. Vi er også specialister i at vurdere virksomheders tilstande og undersøge status på et specifikt indsatsområde. Det kan f.eks. være, at I ønsker at få undersøgt, om alle arbejdsmiljøreglerne overholdes.

Tilstandsvurderingen indledes ofte med et spørgeskema, som udfyldes af virksomheden. Svarene herfra danner grundlag for vores besøg på virksomheden og samtaler med virksomhedsledere og nøglemedarbejdere.

DGE tager udgangspunkt i jeres situation og behov

Med DGE som samarbejdspartner tager vi udgangspunkt i jeres situation og tilpasser løsningen til jeres behov. Konkret indebærer det, at vi med vores kortlægning giver jer et retvisende billede af jeres virksomhed eller den virksomhed, I ønsker at erhverve.

Vi sørger samtidig for at udvise rettidig omhu med hensyn til at få belyst de risici, der er i forbindelse med en handel eller tilstandsvurdering. Når I vælger DGE som jeres miljørådgiver, udfordrer vi jer ligeledes i, om I har overvejet alle mulige scenarier. På den måde kan vi giver jer den bedst mulige og mest præcise løsning.

Kontaktpersoner

Allan Tougaard Christensen - Chefkonsulent hos DGE

Allan Tougaard Christensen

+45 2019 6383
atc@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer