Miljøkonsulent

Miljøkonsulent

Miljøkonsulent

Flere rådgivere hos DGE arbejder som miljøkonsulenter for kommuner og som ressourcepersoner for regioner over hele landet, hvor de rådgiver inden for en lang række ressourceopgaver.

DGE hjælper kommuner og regioner med forskellige ressourceopgaver og sikrer, at opgaverne bliver løst hurtigt, effektivt og på bedste vis.

Miljøkonsulent for kommuner

Vi har flere års erfaring med at hjælpe kommuner med forskelligartede ressourceopgaver og med at rådgive på miljøområdet. Står I f.eks. over for en langtidssygemelding eller opsigelser og derfor mangler en eller flere til at løse industrielle miljøopgaver, kan DGE være jeres sparringspartner.

Typiske ressourceopgaver

 • Miljøtilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder i kommunen og udarbejdelse af spildevandstilladelser
 • Myndighedsarbejde i forbindelse med jordforurening:
  DGE er specialister i at indhente §8 og §19 tilladelser, jf. jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Førstnævnte har I brug for, hvis der skal bygges på en kortlagt ejendom. Sidstnævnte er ofte nødvendig, hvis der skal genanvendes forurenet jord.
 • VVM-redegørelser:
  Inden anlægsprojekter kan realiseres, er det i visse tilfælde nødvendigt med en VVM-redegørelse. Det gælder, når forventningen er, at projektet påvirker miljøet væsentligt. Efter udarbejdelsen skal redegørelsen sendes i høring. Hos DGE kan vi bistå jer i hele VVM proceduren.

Få tidsmæssige og økonomiske fordele i kommunen

I forbindelse med miljøgodkendelser, tilsyn og andre miljøtilladelser kan der være både tidsmæssige og økonomiske fordele ved at få en konsulent til at bistå jer i sagsbehandlingen. Konsulenten kan placeres fysisk hos kommunen én eller flere dage om ugen. På den måde opnås den bedst mulige kontakt og dialog mellem kommunens sagsbehandlere og konsulenten.

Med DGE som jeres samarbejdspartner er I sikre på, at I efterlever alle lovkrav på området og overholder alle deadlines. Når ressourceopgaverne er løst, kan afgørelserne på baggrund af sagsbehandlinger leveres til jer i udkast og i henhold til kommunens systemer til kvalitetssikring. Herunder skabeloner, procedurer og tjeklister.

Vi kommer gerne til et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte, hvilke ressourceopgaver I har behov for at få løst.

DGE bistår regioner ved jordforurening

Vi har bred erfaring med at hjælpe regioner i sager om jordforurening. Står I derfor med en bunke sager, som I har problemer med at få løst, kan I lave en aftale med DGE om assistance.

 • Vi udarbejder miljøhistoriske gennemgange af tidligere eller nuværende industrigrunde. På den måde kan I træffe afgørelse om eventuel kortlægning af ejendommene på vidensniveau 1 (V1) eller vidensniveau 2 (V2)
 • Vi vurderer og/eller revurderer tidligere forureningsundersøgelser og afværgeprojekter
 • Vi hjælper med opdatering af JAR og GeoGIS
 •  

Få hurtigere sagsbehandling i regionen

Når I samarbejder med DGE, får I løst sagerne hurtigt og til en fast pris og tidsfrist. Vi ved nemlig, at I tit kan være optaget af møder og telefonopkald. Derfor kan det være svært at få tid til at fordybe sig i sagerne og få dem løst sammenhængende og hurtigt.

Kontaktpersoner

Birgitte Winther Pedersen

Birgitte Winther Pedersen

+45 4091 0025
bwp@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer