Varmeværker

Virksomhedsmiljø

Vores bidrag til en grønnere verden​

Varmeværker

I 2019 udkom en ny bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som får stor betydning for de bestående fyringsanlæg. Men hvad betyder det for din virksomhed?

Nye regler for mellemstore varmeværker

Med vedtagelsen af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, kom der nye regler for de danske kraftvarmeværker. Bekendtgørelsen gælder i øvrigt også for fyringsanlæg placeret på andre listevirksomheder. Bekendtgørelsen omhandler fyringsanlæg større end 1 MW og mindre end 50 MW.

Fyringsanlæg bliver i bekendtgørelsen delt ind i bestående og nye anlæg. Bestående anlæg defineres som fyringsanlæg, der er sat i drift inden den 20. december 2018, mens nye fyringsanlæg er sat i drift 20. december 2018 eller herefter. 

Nye anlæg på kraftvarmeværker skal fremadrettet anmeldes i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen i stedet for at ansøge om en miljøgodkendelse eller et tillæg til en miljøgodkendelse, som man hidtil har gjort.

Bestående kraftvarmeværker og listevirksomheder skal til deres kommune allerede i år – og inden den 1. september – anmelde de kedler, motorer og turbiner, som er over 5 MW. Anmeldelsen skal udfyldes i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 1. Disse anlæg overgår herefter til udelukkende at være omfattet af bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg pr. 1. januar 2025.

Herefter vil kraftvarmeværkernes miljøgodkendelser bortfalde. Samme fremgangsmåde gælder for bestående kedler, motorer og turbiner over 1MW og under 5 MW. Her er anmeldelsesfristen 1. september 2028 og overgangen til bekendtgørelsen pr. 1. januar 2030, hvorefter evt. miljøgodkendelser vil bortfalde.

Lad DGE hjælpe

DGE tilbyder at være tovholder i denne proces. Det vil sige, at vi kontakter relevante (kraft)varmeværker og aftaler et forløb, der sikrer, at anmeldelsen bliver indsendt rettidigt. Efterfølgende foretager vi en sagsbehandling samt afslutter med et udkast til kvitteringsskrivelse på baggrund af anmeldelsen.

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om processen og reglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktpersoner

Thomas Kristiansen - Seniorprojektleder i DGE

Thomas Kristiansen

+45 2239 5946
thk@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer