Genanvendelse af jord

Jord & Grundvand

Vores bidrag til en grønnere verden​

Genanvendelse af jord

Hos DGE er vi specialister i at rådgive om jordhåndtering og finde den bedste løsning for genanvendelse af overskudsjord.

I forbindelse med bygge- eller anlægsprojekter skal der ofte tages stilling til, hvordan jorden skal håndteres. Måske har I netop iværksat et nyt byggeri, hvor der skal håndteres en del overskudsjord.

I den forbindelse skal I finde ud af, om I kan genanvende noget af overskudsjorden, og om I har tilladelse til at køre det væk. Eller måske er I i tvivl om, hvordan I skal håndtere forurenet jord.

Tænk jordhåndtering ind i projektet fra starten

Uanset hvilke udfordringer I står overfor, er DGE klar til at hjælpe. Ved at tænke jordhåndtering ind i jeres projekt så tidligt som muligt, får I et overblik over, hvilke udgifter der er forbundet med håndtering af jorden. Samtidig er I forkant med, hvordan forurenet jord indvirker på jeres projekt.

  • Vi tager jordprøver og giver et overblik over jordens forskellige forureningsgrader
  • Vi udarbejder en jordhåndteringsplan, der giver konkrete forslag til muligheder for genanvendelse
  • Vi giver jer overblik over de økonomiske faktorer ved jordhåndtering
  • Vi kontakter kommunen, hvis jorden skal genanvendes og sørger for, at alle lovkrav efterleves

Genanvendelse og håndtering af overskudsjord

Som udgangspunkt udarbejder vi en jordhåndteringsplan, som sikrer, at I håndterer overskydende jord korrekt. Samtidig får I med den konkrete forslag til, hvordan I kan genanvende overskudsjorden. På den måde får I fra start et overblik over, hvordan og hvor meget overskudsjord, I skal håndtere i byggeprojektet.

Med konkrete forslag til muligheder for genanvendelse undgår I samtidig at flytte jord unødigt og reducerer dermed jeres økonomiske omkostninger.

Med en jordhåndteringsplan fra DGE får I blandt andet:

  • Et overblik over mængden af overskudsjord, som I skal forvente at håndtere i projektet
  • Et overblik over de økonomiske faktorer ved jordhåndteringen
  • Et antal jordprøver, der giver et overblik over jordens forskellige forureningsgrader
  • Konkrete anbefalinger til, hvordan I skal håndtere jorden, herunder en graveplan og forslag til genanvendelse
  • I hele udarbejdelsen af jordhåndteringsplanen har vi et tæt samarbejde med relevante myndigheder. I vores anbefalinger indarbejder vi f.eks. kommentarer fra de kommuner, der er involveret i arbejdet og indhenter de nødvendige tilladelser. Det er for at sikre, at alle lovkrav på området bliver overholdt.

Kontaktpersoner

Morten Øland - Kontorleder hos DGE Sydjylland og Fyn

Morten Øland

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer