PFOS

Jord & Grundvand

Vores bidrag til en grønnere verden​

PFOS

Vi oplever i øjeblikket et stigende fokus på forureninger med PFAS-forbindelser i jord og vand, specielt med fokus på det perfluorerede PFOS. Et stof, der er udfaset i 2006 og som tidligere er blevet brugt i skum til brandslukning. 

Anvendelse af restlagre af PFOS-holdig brandslukningsskum blev forbudt tilbage i 2011.

Hos DGE har vi stor erfaring med undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser fra både ind- og udland (herunder især Holland og USA). I denne forbindelse rådgiver vi blandt andet brandskoler, militæret, lufthavne, havne samt både offentlige og private kunder med historisk kortlægning, undersøgelser, prøvetagning af jord og vand for risikovurdering og udførelse af afværgeforanstaltninger.

Hvad er PFAS og PFOS?

PFAS, en forkortelse for perfluoralkylforbindelser, er den samlede betegnelse for en række flourholdige og miljøfarlige stoffer herunder stoffet PFOS, som står for perfloursulfonsyre. PFOS defineres som Persistente Organiske miljøgift (POP), der tidligere er blevet brugt til imprægnering med henblik på vand- og/eller fedtafvisende effekt, men som i dag er forbudt at fremstille, markedsføre og anvende.

Det betragtes i dag som et globalt forurenende stof, som mistænkes for at være både hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og ødelæggende for immunforsvaret. Det kan desuden øge risiko for forhøjet kolesterol samt forhøjede levertal.

Hvis du har brug for miljørådgivning om PFAS-forbindelser, herunder PFOS, så er du meget velkommen til at kontakte DGE på tlf. 70 10 34 00.

Kontaktpersoner

Per Reimann - Kontorleder og geolog hos DGE

Per Reimann

+45 5164 7373
per@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer