Jordhåndtering og genanvendelse

Hos DGE er vi specialister i at rådgive om jordhåndtering og finde den bedste løsning for genanvendelse af overskudsjord.

I forbindelse med bygge- eller anlægsprojekter skal der ofte tages stilling til, hvordan jorden skal håndteres. Måske har I netop iværksat et nyt byggeri, hvor der skal håndteres en del overskudsjord. I den forbindelse skal I finde ud af, om I kan genanvende noget af overskudsjorden, og om I har tilladelse til at køre det væk. Eller måske er I i tvivl om, hvordan I skal håndtere forurenet jord. Uanset hvilke udfordringer I står overfor, er DGE klar til at hjælpe.
Ved at tænke jordhåndtering ind i jeres projekt så tidligt som muligt, får I et overblik over, hvilke udgifter der er forbundet med håndtering af jorden. Samtidig er I forkant med, hvordan forurenet jord indvirker på jeres projekt.

• Vi tager jordprøver og giver et overblik over jordens forskellige forureningsgrader
• Vi udarbejder en jordhåndteringsplan, der giver konkrete forslag til muligheder for genanvendelse
• Vi giver jer overblik over de økonomiske faktorer ved jordhåndtering
•´Vi kontakter kommunen, hvis jorden skal genanvendes og sørger for, at alle lovkrav efterleves

Få overblik med en jordhåndteringsplan

Som udgangspunkt udarbejder vi en jordhåndteringsplan, som sikrer, at I håndterer overskydende jord korrekt. Samtidig får I med den konkrete forslag til, hvordan I kan genanvende overskudsjorden. På den måde får I fra start et overblik over, hvordan og hvor meget overskudsjord, I skal håndtere i byggeprojektet. Med konkrete forslag til muligheder for genanvendelse undgår I samtidig at flytte jord unødigt og reducerer dermed jeres økonomiske omkostninger.

Med en jordhåndteringsplan fra DGE får I blandt andet:

• Et overblik over mængden af overskudsjord, som I skal forvente at håndtere i projektet
• Et overblik over de økonomiske faktorer ved jordhåndteringen
• Et antal jordprøver, der giver et overblik over jordens forskellige forureningsgrader
• Konkrete anbefalinger til, hvordan I skal håndtere jorden, herunder en graveplan og forslag til genanvendelse
• I hele udarbejdelsen af jordhåndteringsplanen har vi et tæt samarbejde med relevante myndigheder. I vores anbefalinger indarbejder vi f.eks. kommentarer fra de kommuner, der er involveret i arbejdet og indhenter de nødvendige tilladelser. Det er for at sikre, at alle lovkrav på området bliver overholdt.

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

 

 

Kontakt

Kontakt os for mere information om Jordhåndtering og genanvendelse.

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk