Jordhåndtering

DGE bistår forsyningsselskaber og vandværker med at undersøge forurening og håndtere jord i forbindelse med forskellige forsyningsprojekter.

I skal ofte tage stilling til, hvordan I skal håndtere jorden og eventuel forurening, når I er i gang med forskellige forsyningsprojekter.

Det gælder uanset, om I har iværksat et kloakprojekt, skal nedlægge installationer og anlæg, arbejde med separatkloakering eller har brug for en undersøgelse af jeres regnvandsbassiner.

Hos DGE er vi specialister i at håndtere jord og undersøge forurening. Derfor kan vi være jeres sparringspartner.

 

Håndtering af jord og muligheder for genanvendelse

Hos DGE har vi mange års erfaring med at rådgive om, hvordan man håndterer jord. I udgangspunktet udformer vi en jordhåndteringsplan. Med den får I konkrete forslag til, hvordan I kan håndtere overskudsjord, f.eks. hvis I er ved at bygge et nyt vandværk. På den måde er I garanteret, at I håndterer jord korrekt:

 

  • Vi giver jer et overblik over jordens forskellige forureningsgrader ud fra et antal jordprøver
  • Vi giver jer forslag til muligheder for genanvendelse i en jordhåndteringsplan
  • Vi informerer jer om de økonomiske faktorer ved at håndtere jord
  • Vi sørger for, at alle lovkrav efterleves og kontakter kommunen, hvis I ønsker at genanvende jorden

 

Ved at få konkrete forslag til, hvordan I genanvender jorden fra jeres forsyningsprojekt, undgår I samtidig at flytte jorden unødigt og de omkostninger, der er forbundet hermed.

Vi anbefaler, at I tænker jordhåndtering ind i jeres projekt så tidligt som muligt. På den måde får I nemlig hurtigt et overblik over, hvilke udgifter I skal påregne ved håndtering af jorden.

Det gælder f.eks. om I skal påregne ekstra udgifter til at køre den væk. En anden vigtig faktor er at en forundersøgelse øger kvaliteten af udbud og dermed sikrer en bedre og mere præcis prissætning i tilbud.

 

DGE hjælper med forureningsundersøgelser

Vi hjælper typisk forsyningsselskaber med at undersøge forurening i forbindelse med nedlæggelse af rensningsanlæg. Vi gennemfører undersøgelser, udarbejder en plan for, hvordan en eventuel forurening skal håndteres og hjælper med oprensning af forureningen.

Desuden hjælper vi med at håndtere forurenede affaldsprodukter. Det gælder f.eks. overskudsmaterialer fra jeres slam opsamlingsanlæg, eller hvordan sand og slam fjernes ved bundfældning.

Vi hjælper ligeledes med at kortlægge forurening i bygninger i forbindelse med nedbrydning.

 

Pris på jordhåndtering

Når vi hos DGE rådgiver jer i, hvordan I kan håndtere jord og hjælper jer med at undersøge forurening, lægger vi vægt på, at I fra start får et overblik over jeres økonomi.

Det betyder f.eks., at I er bevidste om, hvilke omkostninger der er forbundet med at håndtere overskudsjorden, om I skal påregne ekstra udgifter, når I skal skaffe jer af med jorden, og hvordan forurening indvirker økonomisk på jeres projekt.

Jo før I tænker jordhåndtering og håndtering af forurening ind i jeres projekt, jo tidligere bliver I klar over, hvad I skal være opmærksomme på i projektet og udbuddet til entreprenørerne.

 

 

Et bidrag til en mere bæredygtig verden

 

 Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion Verdensmål 15 - Livet på land

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt os for mere information om Jordhåndtering.

Sven Ulrich Bertelsen
Landedirektør
Direkte: +45 2031 1772
Email: sub@dge.dk