Jordhåndtering

Jord & Grundvand

Vores bidrag til en grønnere verden​

Jordhåndtering

I forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt skal der ofte tages stilling til, hvad der skal ske med overskudsjorden. Kan den blive genanvendt? Må den blive kørt væk? Og i så fald hvorhen? På siden her finder du en lang række informationer, der kan gøre dig klogere på jordhåndtering.

Overskudsjord er i dag en udfordring over hele landet, og der flyttes hvert år mange millioner tons overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter. Men i stedet for at se jorden som affald, bør den ses som en ressource af økonomisk værdi, såfremt jorden håndteres korrekt. Dette har vi i mange år arbejdet med i DGE, hvor vi blandt andet bistår forsyningsselskaber og vandværker med at undersøge forurening og håndtere jord i forbindelse med forskellige forsyningsprojekter.

Håndtering af forurenet jord

Forurenet jord kan afhængigt af placeringen være til skade for både miljø og mennesker og skal derfor ofte fjernes, inden man påbegynder et projekt i området. I den forbindelse er der en del lovgivning, man skal være opmærksom på.

For eksempel skal den forurenede jord undersøges og klassificeres, før den køres væk fra grunden. Det sker ved at udtage prøver af jorden med udgangspunkt i grundens historik – dvs. potentielle og kendte kilder til forurening, samt i et systematisk net. På baggrund af en klassificering udarbejdes en jordhåndteringsplan, som skal godkendes af den pågældende kommune. Men hvad er en jordhåndteringsplan, og hvad skal den indeholde?

Jordhåndteringsplan

Kort fortalt beskriver en jordhåndteringsplan, hvordan ét eller flere jordpartier kan håndteres, bortskaffes eller genindbygges i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde. Hvis jorden skal fjernes fra en kortlagt grund, kan prøveantallet reduceres, såfremt bortskaffelsen sker i henhold til en godkendt jordhåndteringsplan.

En jordhåndteringsplan indeholder blandt andet en situationsplan fra hver dybde i jorden samt forskellige oplysninger om eksempelvis forureningsgrad, analyseresultater og beskrivelse af, hvor jorden ønskes fragtet hen. Derudover giver den konkrete forslag til, hvordan overskudsjorden håndteres korrekt og mest bæredygtigt.

En situationsplan er en såkaldt graveplan, der blandt andet indeholder:

  • Angivelse af jordens forureningsgrader
  • Angivelser af forureningskilder
  • Analyseresultater og -rapporter
  • Angivelse af prøvefrekvens og prøvetagningsmetode
  • Angivelse af den forventede jordmængde
  • Angivelse af hvortil jorden skal bortskaffes

Genanvendelse af jord

Som et led i jordhåndteringsplanen tager vi ligeledes højde for, hvorvidt det giver mening at genanvende overskudsjorden i selve projektet eller i andre projekter. Ligesom det gælder ved jordhåndtering generelt, er det også i genanvendelsen af jorden vigtigt at tænke det ind i processen så tidligt som muligt. På den måde skabes der et overblik over, hvilke udgifter der er forbundet med genanvendelse af jorden.

Klik her for at læse meget mere om genanvendelse af jord.

Hos DGE har vi mange års erfaring med at rådgive om jordhåndtering, hvad end det er i forbindelse med bortskaffelse af jord, gravearbejde, et nyt byggeri eller noget helt fjerde. Uanset står vi klar til at hjælpe jer med at håndtere jorden på bedste vis, så alle lovkrav overholdes.

Vi lægger især vægt på, at I fra start får et overblik over de økonomiske aspekter forbundet med jordhåndteringen. Det betyder blandt andet, at I bliver bevidste om, hvilke omkostninger der er forbundet med at håndtere overskudsjorden, hvorvidt I skal påregne ekstraudgifter, når I skal skaffe jer af med jorden, samt hvordan forureningen generelt indvirker økonomisk i jeres projekt.

Du kan læse mere om et projekt, hvor vi har genanvendt overskudsjord til kystsikring langs Limfjorden her.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om jordhåndtering og genanvendelse af jord.

Kontaktpersoner

Morten Øland - Kontorleder hos DGE Sydjylland og Fyn

Morten Øland

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer