Nedsivning af regnvand

Jord og grundvand

Vores bidrag til en grønnere verden​

Nedsivning af regnvand

DGE hjælper forsyningsselskaber med at vurdere områder til lokal afledning af regnvand og med at håndtere overfladevand.

Har I brug for hjælp til at finde ud af, hvor I kan lede vand hen og hjælp til at håndtere overfladevand? Så kan vi hos DGE være jeres samarbejdspartner. Det gælder uanset, om I står over for en ny udstykning eller skal i gang med at arbejde med separatkloakering.

Lokal afledning af regnvand

Hos DGE har vi mange års erfaring med at vurdere områder til lokal afledning af regnvand. Vi hjælper f.eks. med at undersøge den optimale løsning i forhold til terræn og jordbundsforhold, og klarlægger hvor det er mest praktisk at lede vand hen i forhold til klimasikring.

Har I etableret nye regnvandsbassiner med nedsivning, hvor overfladevand skal håndteres, kan vi også hjælpe med at vurdere, om terrænet har det rigtige fald, så overfladevandet løber den rette vej. Vi hjælper jer derfor trygt gennem hele såvel som dele af processen:

  • Vi vurderer nedsivningsforhold
  • Vi foretager droneopmålinger i forhold til terrænhældninger. På kort tid og med to centimeters nøjagtighed kan dronen opmåle den præcise hældning på veje og i området generelt.
  • Vi gennemfører infiltrationsmålinger
  • Vi gennemfører jordbundsundersøgelser


Desuden hjælper vi med jordhåndtering i forbindelse med overskudsjord og renovering af eksisterende bassiner.

Få klarlagt jeres muligheder tidligt i projektet

DGE som samarbejdspartner er jeres garanti for, at I får en rådgiver, der besidder præcis den viden, I har behov for. På den måde kan I få det optimale ud af jeres projekt. Har I brug for at få suppleret jeres egen viden, er vi klædt på til at tage en dialog med jer på vej mod den bedste løsning. Samtidig lægger vi vægt på, at I tidligt i projektet finder ud af, hvilke muligheder I har.

Kontaktpersoner

Morten Øland - Kontorleder hos DGE Sydjylland og Fyn

Morten Øland

+45 2040 8805
mol@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling i nærheden, der står klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer